Obezite (Şişmanlık)

obezite

Obezite, vücuttaki  yağ kütlesinin, yağsız kütleye göre aşırı artmasıdır. Bu da boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının artması demektir ve vücut kitle indeksiyle değerlendirilir. Bir başka tanıma göre obezite, vücudun yağ miktarının hastalıklara neden olacak şekilde artmasıdır. Bu hastalıklar tip 2 diyabet, ateroskleroz ve hipertansiyondur.  

Son yıllarda,  obezite ile mast hücrelerinin ilişkisi üzerinde durulmaya başlanmıştır (bk. Kitap, s 197). Hem insanlarda hem de deneysel çalışmalarda elde edilen veriler bu konuyu destekler niteliktedir (54-57).

Obezite ve gıda duyarlılığı

Obezite ile gıda duyarlılığı arasında da ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu konuyu destekleyen bir çalışmada, şişman ergenlerde normal kilolu yaşıtlarına göre gıdalara özel IgG antikorlarının miktarları artmış bulunmuştur (36/IV Dolaşım S H). Bir başka çalışmada da IgA ASCA ve IgG ASCA obezlerde %35, normal kilolu kişilerde ise %5  oranında saptanmıştır.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

54. Liu J, Divoux A, Sun J, Et al.Genetic deficiency and pharmacological stabilization of mast cells reduce diet-induced obesity and diabetes in mice. Nat Med.2009 Aug;15(8):940-5

55. Altintas MM, Nayer B, Walford EC., Et al. Leptin deficiency-induced obesity affects the density of mast cells in abdominal fat depots and lymph nodes in mice. Lipids Health Dis.2012 Feb 7;11:21.

56. Moreno M, Puig J, Serrano M., Et al. Circulating tryptase as a marker for subclinical atherosclerosis in obese subjects. PLoS One.2014 May 15;9(5):e97014.

57.Wang J, Shi GP. Mast cell stabilization: novel medication for obesity and diabetes. Diabetes Metab Res Rev.2011 Nov;27(8):919-24. doi: 10.1002/dmrr.1272.

Hülya Uzunismail hakkında 247 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.