Fotoğraf yok
Bölüm IV

Sindirim Sistemi Hastalıkları

26 Mayıs 2017

Bu kitapta anlatılan sindirim sistemi hastalıklarından bir grubu fonksiyonel sindirim sistemi hastalıklarıdır. Bunlardan irritabl bağırsak sendromu (İBS) ve fonksiyonel dispepsi toplumda çok sık gözlenir. Fonksiyonel adı, yapılan incelemelerde organik yani yapısal bir bozukluğun  bulunamaması nedeniyle [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Sindirim Sistemi Hastalıkları

Aftlar ve Diş Minesi Hasarları

25 Mayıs 2017

Ağızdaki ağrılı yaralar olan aftlar çeşitli nedenlerle oluşabilir ve sağlıklı kişilerde de görülebilir. Gıda alerjisi aft nedenlerinden biridir (1) ve bir çalışmada gıda alerjili çocukların %36’sında saptanmıştır (1/III). Crohn hastalığında, Behçet hastalığında, vitamin eksikliklerinde özellikle [Devamını Oku]

Irritabl Bagirsak
Sindirim Sistemi Hastalıkları

İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS), Spastik Kolon, Huzursuz Bağırsak Sendromu

25 Mayıs 2017

İrritabl bağırsak sendromu toplumda çok yaygın olan bir hastalıktır ve sıklık %20’nin üzerindedir. Bu hastalarda, karın ağrısı, karında şişkinlik, aşırı gaz, ishal veya kabızlık yakınmaları bulunur.  Hastaların bazısında ishal, bazısında kabızlık olurken, bazısında ishal ve kabızlık dönüşümlü olarak ortaya çıkabilir. [Devamını Oku]

Mide ağrısı
Sindirim Sistemi Hastalıkları

Fonksiyonel Dispepsi (Dispepsi)

25 Mayıs 2017

Midede hissedilen ağrı, bulantı, şişkinlik, erken doyma, hazımsızlık yanında geğirme ve aralıklı kusma yakınmalarının bir veya birkaçının birlikte olduğu hastalık tablosuna dispepsi adı verilir. Bunlara yanma da eşlik edebilir ama yanma tek başına bir yakınma ise  reflü hastalığı düşünülmelidir.  Dispepsinin çok [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Sindirim Sistemi Hastalıkları

Reflü Özofajit (Reflü Hastalığı)

25 Mayıs 2017

Mide içeriğinin (mide suyu, gıdalar, bazen safra) yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan özofagus (yemek borusu) iltihabıdır. Mide suyunda, mide asidi ve proteinleri sindiren enzim olan pepsin bulunur. Mide asidi ve pepsinin ön maddesi olan pepsinojen, mide [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Sindirim Sistemi Hastalıkları

Ülser

25 Mayıs 2017

Ülser, onikiparmak bağırsağında ve midede oluşan, çapları yarım cm’den büyük ve çoğunlukla 1 cm civarında olan derin yaralara verilen addır. Yıllarca, tekrarlayan ve bazen aylarca sürebilen mide ağrılarıyla seyreden,  daralma ve  delinme gibi  ameliyat gerektirebilen veya [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Sindirim Sistemi Hastalıkları

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı, Crohn Hastalığı Ve Ülseratif Kolit

25 Mayıs 2017

İnflamatuvar veya iltihabi bağırsak hastalığı, CROHN HASTALIĞI ve ÜLSERATİF KOLİT için verilmiş ortak isimdir. Hatta bir yazar, “bazı özellikleri birbirine benzediği için bu zoraki evlilik yapılmıştır″ diyerek bu adın hastalıkların soyadı olduğunu anlatmak ister. Aslında ikisinin de  sindirim sisteminin zor otoimmün [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Sindirim Sistemi Hastalıkları

Mikroskopik Kolitler (Lenfositik Ve Kollajenöz Kolit)

25 Mayıs 2017

Son 20-30 yıldır tanınan hastalıklardır. Mikroskopik kolitlerde, bağırsak mukozasının kolonoskopik görünümleri normal olmasına rağmen, histopatolojik incelemelerinde  değişiklikler bulunur. Özetle kalın bağırsak gözle normal ama mikroskop altında  hastadır. Bu hastalıklar eozinofilik hastalıklarda olduğu gibi, endoskopik  olarak normal görülen bir mukozada biyopsi yapılması gerekliliğinin [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Sindirim Sistemi Hastalıkları

Transaminaz (ALT Ve AST) Yükselmeleri

24 Mayıs 2017

Transaminazlar,  ALT ve AST adındaki karaciğer enzimlerinin ortak ismidir. Bu enzimler karaciğer hücreleri hasarlandığında yükselir. Enzim yükselmelerinin çok çeşitli nedenleri vardır ve  en sık gözlenenler  virüslere bağlı akut ve kronik karaciğer hastalıklarıdır. Genelde gözden kaçmasına rağmen, çölyak hastalığı da [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Karaciğer Hastalıkları

Karaciğer Yağlanması

24 Mayıs 2017

Karaciğer yağlanması toplumda çok sık gözlenen bir klinik tablodur. Yağlanma  nedenlerinin başında alkol alımı, tip 2 diyabet ve şişmanlık gelir. Karaciğer yağlanması olan bazı kişilerde transaminazlar (ALT ve AST) yüksek bulunabilir. Transaminaz yüksekliği olanlarda, diyete ve uygulanan tedavilere rağmen enzimlerde [Devamını Oku]