İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS), Spastik Kolon, Huzursuz Bağırsak Sendromu

Irritabl Bagirsak

İrritabl bağırsak sendromu toplumda çok yaygın olan bir hastalıktır ve sıklık %20’nin üzerindedir. Bu hastalarda, karın ağrısı, karında şişkinlik, aşırı gaz, ishal veya kabızlık yakınmaları bulunur.  Hastaların bazısında ishal, bazısında kabızlık olurken, bazısında ishal ve kabızlık dönüşümlü olarak ortaya çıkabilir.  Kimi hastada ise dışkılamada güçlük vardır ve her gün dışkıladıkları halde bu zorluk nedeniyle kendilerini kabız sanırlar. Bazı hastalarda dışkı keçi pisliğine benzer şekilde küçük ve sert parçalar halindedir, bazılarında  müküs  artmıştır. Hassas bağırsak sendromu, mutsuz bağırsak sendromu bu hastalığa verilen diğer adlardır. Hastaların bir bölümünde dispepsiye ait yakınmalar İBS yakınmalarına eşlik eder. 

İrritabl bağırsak sendromu ve gıdalar:

Hastaların yarısından fazlasında yakınmalar gıdalardan sonra başladığı için, uzun yıllardan beri  İBS’nin gıdalarla ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Başlangıçta her gün bir gıda ekleyerek etkisinin araştırıldığı çalışmalar yapılmıştır . Bulunan gıdaların diyetten uzaklaştırılmasıyla, hem de uzun süreli başarılı sonuçlar alınmıştır (14,15). IgE- aracılı gıda alerjisi konusunda yapılan çalışmalar ise sonuçsuz kalmıştır.  2004 yılından itibaren IgG antikoru yüksek çıkan  gıdalar üzerinde durulmakta, bunların diyetten uzaklaştırılması ile hastalarda iyi sonuçlar alınmaktadır (48/I, 51-53/I). Ben de 2005 yılından beri, IgG antikoru yüksek çıkan gıdaları diyetlerinden uzaklaştırarak, ağır seyirli İBS ve dispepsi birlikteliği olan hastalarımda iyi sonuçlar almaktayım. Bu hastaların mektuplarını ve pozitiflik saptanan gıdaların oranlarını kitapta bulabilirsiniz (bk., s. 128-132.   ).

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitapevleri ve E-Kitap .

14. Jones VA, McLaughlan P, Shorthouse M, Workman E, Hunter JO. Food intolerance: a major factor in the pathogenesis of irritable bowel syndrome. Lancet 1982; 2: 1115±7.

15. Nanda R, James R, Smith H, Dudley CR, Jewell DP. Food intolerance and the irritable bowel syndrome. Gut 1989; 30:1099-104.

48/I. Atkinson W, Sheldon TA, Shaath N, Whorwell PJ. Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a randomized controlled trial. Gut. 2004;53:1459–1464.

51/I. Yang CM, Li YQ. The therapeutic effects of elimination allergic foods according to food-specific IgG antibodies in irritable bowel syndrome. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2007; 46:641-3..

52/I. Guo H, Jiang T, Wang J, Chang Y, Guo H, Zhang W. The value of eliminating foods according to food specific immunoglobulin G antibodies in irritable bowel syndrome with diarrhea. J Int Med Res. 2012;40:204-10. 53. Aydinlar EI, Dikmen PY, Tiftikci A,

53/I. Aydinlar EI, Dikmen PY, Tiftikci A, Saruc M, Aksu M, et al. IgG-based elimination diet in migraine plus irritable bowel syndrome. Headache. 2013;53:514-25.

Hülya Uzunismail hakkında 247 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.