Ülser

Ülser, onikiparmak bağırsağında ve midede oluşan, çapları yarım cm’den büyük ve çoğunlukla 1 cm civarında olan derin yaralara verilen addır. Yıllarca, tekrarlayan ve bazen aylarca sürebilen mide ağrılarıyla seyreden,  daralma ve  delinme gibi  ameliyat gerektirebilen veya kanama gibi yaşamı tehdit edebilen durumlara da neden olan zor bir hastalık olmuştur. Ancak mide asidini etkili şekilde azaltan ilaçlar ve Helicobacter pylori bakterisinin ortadan kaldırılması ile hastalığın seyri tamamen değişmiştir (bk., Kitap, s. 140-141 ). 

Kitap:Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

Hülya Uzunismail hakkında 247 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.