Fibromiyalji

fibromiyalji

Halk arasında kas romatizması olarak da bilinen bu hastalıkta kas ağrıları ana yakınmadır. Ağrılar boyun, sırt  gibi tek bir bölgede veya yaygın olabilir. Hastalarda gözlenen diğer yakınmalar genel yorgunluk hissi, sabah uykudan yorgun kalkmak, uyku bozuklukları ve baş ağrısıdır. Depresyon ve İBS de sık bulunur. Hastalık yaşam kalitesini düşürür. Bu hastalığa kronik ağrı sendromu, kronik yorgunluk sendromu ve hatta tükenmişlik sendromu gibi adlar da verilmektedir. Daha çok , orta yaşlardaki  kadınlarda gözlenir, sıklık batı ülkelerinde %2 ‘dir. Çocuklarda da görülebilir.

Fibromiyaljide  eozinofillerin (86) ve mast hücrelerinin (87) rolü üzerinde durulmaktadır. Hatta mast hücrelerinin baskılanması ile iyi sonuçlar alındığı bildirilmektedir (88).

Fibromiyalji ile çölyak hastalığı ve glutensiz diyetle ilgili çalışmalar birbirinden farklı sonuçlar vermiştir. Çölyak dışı gluten duyarlılığında, fibromiyaljiye benzer kas ve eklem ağrılarının olguların %31’inde gözlendiği bildirilmiştir (43/II). Fibromiyaljiyle gıdaların ilişkisinin olabileceği, bir çalışmada gösterilmiştir.  Orada gıda dokunması olan hastaların hemen hepsinde İBS yakınmalarının olduğu, bunların %85’inde yorgunluk ve %71’inde fibromiyaljinin bulunduğu saptanmıştır. (92). 

Öneriler

Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen hastalarda, kitabın  V. bölümünde yazılan  ipuçlarından (bk. s. 206) bir veya birkaçı bulunuyorsa, mast hücrelerinin uyarılmasını azaltmak amacıyla, önce aynı bölümdeki genel önerilere uyulması yararlı olabilir. İkinci aşamada, çölyak hastalığı ve çölyak dışı gluten duyarlılığı için gene aynı bölümde anlatılmış olan kişiye özel önerilerden B planının uygulanması, sonuç alınamadığında da A ve C planlarına geçilmesi  düşünülebilir.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

 

86. Zhang Z, Cherryholmes G, Mao A, et al. High plasma levels of MCP-1 and eotaxin provide evidence for an immunological basis offibromyalgia. Exp Biol Med (Maywood). 2008 ;233:1171-80.

87. Blanco I, Béritze N, Argüelles M, et al. Abnormal overexpression of mastocytes in skin biopsies of fibromyalgia patients. Clin Rheumatol. 2010;29:1403-12.

88. Lucas HJ, Brauch CM, Settas L, Theoharides TC. Fibromyalgia–new concepts of pathogenesis and treatment. Int J Immunopathol Pharmacol. 2006;19:5-10.

92. Berstad A, Undseth R, Lind R, Valeur J. Functional bowel symptoms, fibromyalgia and fatigue: a food-induced triad? Scand J Gastroenterol. 2012;47:914-9.

43/II. Volta U, Bardella MT, Calabrò A,et al. An Italian prospective multicenter survey on patients suspected of having non-celiac glutensensitivity. BMC Med. 2014;12:85.

Hülya Uzunismail hakkında 247 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.