Guillain-Barré Sendromu

Guillain-Barré Sendromu

Guillain-Barré sendromu, daha çok çocuklarda gözlenen akut periferik nöropatidir. Hızla başlayan ve ilerleyen, sıklıkla bacaklarda güçsüzlük , yürüme, merdiven çıkmada zorluk ve duyu bozuklukları ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Olguların büyük çoğunluğunda 2-4 hafta önce  geçirilmiş, sindirim veya solumun sisteminin, bakteri veya virüslere bağlı ama genellikle hafif seyreden enfeksiyonları vardır. Bir bölümünde de hastalık öncesi aşılanma tanımlanır. Hastaların yarısında otoantikorlar bulunur . Bu hastaların  serumlarında IgE antikorları artmıştır ayrıca mayt antijenlerine karşı da IgE antikorları yüksek seviyelerde bulunmuştur (39). Böcek ısırmasına bağlı alerjik reaksiyon sonucu gelişen bir olgu bildirilmiştir (138). Literatürde çölyak hastalığıyla birlikte iki hasta bulunmaktadır (139, 140). İkincisinde nörolojik hastalık ataklarla seyretmiştir.

Öneriler: Bu hastaların öncelikle kitabın V. bölümündeki genel önerilere elden geldiğince uymaları bazı yararlar sağlayabilir. Tedavi, istenilen sonucu vermediğinde, hastanın doktorunun onayı alınarak, aynı bölümdeki kişiye özel önerilerden A ve C planlarını uygulanması düşünülebilir. Bu hastalarda D planı uygulanmamalıdır. Bazı ek bilgiler için aşağıdaki, “Nörolojik hastalığı olanlara olanlara öneriler″ bölümünün okunması iyi olur.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

138. Orange JS, Song LA, Twarog FJ, Schneider LC. A patient with severe black fly (Simuliidae) hypersensitivity referred for evaluation of suspected immunodeficiency. Ann Allergy Asthma Immunol. 2004;92:276-80.

139. Midha V, Jain NP, Sood A, et al. Landry-Guillaine-Barré syndrome as presentation of celiac disease. Indian J Gastroenterol. 2007;26:42-3.
140. Gupta V, Kohli A. Celiac disease associated with recurrent Guillain Barre syndrome. Indian Pediatr. 2010;47:797-8.

Hülya Uzunismail hakkında 222 makale

43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.