Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz Bacak Sendromu

İstirahatte veya uyurken bacaklarda hissedilen uyuşma, karıncalanma ve  devamlı hareket ettirme isteği gibi tam olarak tanımlanamayan yakınmalarla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu yakınmalar hastanın dinlenmesini engeller, uyku düzenini, yaşam kalitesini bozar ve  hatta iş başarısını bile düşürebilir . Nedeni bilinmez, en fazla demir eksikliğinin üzerinde durulur. Periferik nöropati, böbrek hastalığı ve gebelikte  gözlenebilir.

Son yıllarda  çölyak hastalığıyla ilişkisi üzerinde durulmaya başlanmıştır. Çalışmalar çoğunlukla, çölyak hastalarında huzursuz bacak sendromu sıklığını ve glutensiz diyetin etkisini  araştırma şeklinde yapılmıştır (142-145). Sağlıklı kontrollere göre çölyak hastalarında daha sık bulunmuş ve glutensiz diyetle başarılı sonuçlar alınmıştır (bk., kitap, s.188-9). 

Öneriler: Glutenin sinir hastalıklarında rolü bilindiğine göre, huzursuz bacak sendromunun çölyak hastalığı yanında çölyak dışı gluten duyarlılığına da bağlı olması olasıdır. Tedaviyle yanıt alınamayan hastalarda, öncelikle kitabın V. bölümündeki kişiye özel önerilerden B planının uygulanması düşünülebilir. Sonuç alınamazsa aynı bölümdeki genel ve kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması yarar sağlayabilir.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitapevleri.

142. Haddad FG, Maalouly GD, Fahed JI, Jammal MH, El Nemnoum RJ. Restless leg syndrome in a patient with celiac disease: a coincidence or an association? Ann Saudi Med. 2009;29:238-9.

143. Manchanda S, Davies CR, Picchietti D. Celiac disease as a possible cause for low serum ferritin in patients with restless legs syndrome. Sleep Med. 2009;10:763-5.

144. Moccia M, Pellecchia MT, Erro R, et al. Restless legs syndrome is a common feature of adult celiac disease. Mov Disord. 2010;25:877-81

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.