Serebral Palsi (Spastik Çocuk Hastalığı)

Serebral Palsi Hastalığı

Beynin bazı bölgelerinin doğum öncesi, doğum sırası veya sonrasında hasarlanması sonucu 1 yaşından itibaren gözlenen  kalıcı bir hastalıktır. Kasları kontrol eden beyin bölgelerinin tutulmasına bağlı olarak kaslarda güçsüzlük, sertlik, hareket ve duruş bozukluğu, yavaşlık ve titreme olur. Dengede, akıl ve iletişim becerilerinde bozulma ve epilepsi nöbetleri gözlenebilir. Erken doğum,  doğum sırasında beynin oksijensiz kalması, beyin kanaması, travma, enfeksiyonlar bu hastalığın nedenleri arasındadır.

Serebral palsi ve alerji

Hastaların ¼’ünde latekse karşı IgE antikorları artmıştır. Lateks alerjisi olanlarda astım, atopik dermatit ve ilaç reaksiyonları gibi alerjik hastalık öyküsü sıktır (147). Alerjik hastalıklar Japonya’dan bildirilen bir çalışmada da artmış bulunmuştur (148).

Serebral palsi ve çölyak hastalığı

Bu hastalıkla çölyak hastalığının ilişkisi bir grup çalışmacı tarafından 2007 yılından başlanarak seri olarak araştırılmıştır. İlkinde seçilen 9 çocuk, hem hastalıkları açısından en ağır hem de  boy ve kilo bakımından gelişmemiş olanlar olup bunların dördünde IgA AGA antikorları yüksek  bulunmuştur (149). İkinci çalışmada  90 çocuğa IgG veya IgA AGA, tTGA ve EMA araştırması yapılmıştır. 39 çocukta bunlardan hiç olmazsa biri yüksek çıkmıştır. Oran %43’dür.

Antikorları yüksek olanlara histopatolojik inceleme yapılmış, birinde çölyak hastalığı bulunmuştur. Antikorları yüksek olan çocukların, diğerlerine göre daha zayıf ve  kısa olduğu saptanmıştır. Çölyak hastalığı  hemen hiç bulunamadığı için bu bulgular çalışmacılar tarafından değerlendirilememiştir (150). Ama çölyak dışı gluten duyarlığının, yaşamın çok erken devrelerde başlamasının hem beden hem de beyin gelişmesini engelleyebileceği düşünülebilir. Bir başka çalışmalarında da 96 çocukta sinir dokusuna özel IgA ve IgG tTg6A antikorlarına bakılmış, %13’ünde, kontrol grubunun %6’sında yüksek bulunmuştur. Bu oran hastalığı ağır olanlar arasında %35’e kadar yükselmiştir (151). Aynı çalışmacılar, son olarak çölyak hastalığına ait  antikorlar yanında, süt proteinleri ve yumurtaya karşı oluşmuş  IgG ve IgE antikorlarına  bakmış ve IgG antikor yüksekliği hastalarda, özellikle de ağır hastalığı olanlarda daha sık gözlenmiştir (152).

Cıva  beyin gelişmesini engelleyen bir ağır metaldir (93, 153). Hamilelikte ve süt verme devresinde  hem gıdalardaki hem de diş dolgularındaki cıva konusuna çok özen gösterilmelidir.

Öneriler: Bu çocukların öncelikle kitabın V. bölümündeki genel önerilere uygun olarak yaşamaları sağlanmalıdır. Bazı bilgiler için ek kitabın “Nörolojik hastalığı olanlara öneriler″ kısmının okunması iyi olur. Bu çocuklarda, nöroloji ve çocuk doktorlarının onayı ve bir diyet uzmanının yardımı ile önce B planı, iyiye gidiş saptandığında kitabın aynı bölümdeki kişiye özel önerilerden A ve C planlarının uygulanması düşünülebilir. Bu hastalara D planı uygulanmamalıdır.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

147. Kurihara M, Kumagai K, Nakae Y, Kurihara K. Latex allergy in patients with severe motor and intellectual disabilities syndrome. No To Hattatsu. 2001; 33:241-5.

148. Hosoki K, Suga S, Takahashi J, et al. Prevalence of allergy in patients with severe motor and intellectual disabilities (SMID). Arerugi. 2011; 60:823-33.

149. Stenberg R, Schollin J. Is there a connection between severe cerebral palsy and increased gluten sensitivity? Acta Paediatr. 2007; 96:132-4.

150.Stenberg R, Dahle C, Lindberg E, Schollin J. Increased prevalence of anti-gliadin antibodies and anti-tissue transglutaminase antibodies in children with cerebral palsy. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009; 49:424-9.

151. Stenberg R, Hadjivassiliou M, Aeschlimann P, Hoggard N, Aeschlimann D. Anti-transglutaminase 6 antibodies in children and young adults with cerebral palsy. Autoimmune Dis. 2014:237107.

152. Stenberg R, Dahle C, Magnuson A, Hellberg D, Tysk C. Increased prevalence of antibodies against dietary proteins in children and young adults withcerebral palsy.J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013;56:233-8.

153. Ng S, Lin CC, Hwang YH, et al. Mercury, APOE, and children’s neurodevelopment. Neurotoxicology. 2013; 37:85-92.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.