Hücre, Doku, Organ, Sistem

HÜCRE, DOKU, ORGAN, SİSTEM

Hücre en küçük canlı birimidir. Gözle görülmez, ancak mikroskopla görülebilir. İnsan vücudunda sayısız hücre bulunur. Doğada tek hücreden oluşan canlılar vardır. Bakteriler, virüsler tek hücrelidir, parazitlerin de bir kısmı tek hücrelidir.

Hücrelerin birleşmesiyle dokular oluşur. Dokularda genelde bazı görevleri üstlenmiş aynı tip hücreler bulunur. Bağ dokusu, kas dokusu, sinir dokusu gibi örnekler verebiliriz.

Organlar, belirli dokuların aynı amaç için bir araya gelmesiyle oluşurlar. Karaciğer, kalp, dalak, böbrek gibi.

Aynı amaç için çalışan doku ve organların bütününe sistem denir. Örneğin sindirim sistemi ağız, dişler, dil, tükürük bezleri, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak, karaciğer ve pankreasın bir araya gelmesiyle oluşan bir sistemdir.

Hülya Uzunismail hakkında 245 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.