Birinci Bölüme Ait Ek Bilgiler

Ek Bilgiler

MİGREN ve SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA GIDALARA ÖZEL IgG ANTİKOR YÜKSEKLİĞİ FARKLILIKLARI

Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve tedaviye yanıt vermeyen IBS+dispepsisi olan hastalarımda gıdalara özel IgG testini 2005 yılının sonlarından itibaren yaptırmaktaydım. Sonuçları değerlendirmek için karşılaştırma yapmak amacıyla sağlıklı kişileri içeren kontrol grubu oluşturamıyordum. Daha sonraki yıllarda, ülkemizdeki migrenli hastalarda da bu test çalışılınca (50), onlarla sindirim sistemi hastalarının  sonuçlarını karşılaştırmayı planladım.

İncelenen tüm  gıdaları, dört hastalıkta, tek tek istatistiksel olarak değerlendirmek  mümkün olmadığı için, bazı özellikleri olan 31 gıda seçerek incelediğimizde anlamlı farklılıklar bulduk. Örneğin  Crohn’lu hastalarla migrenli hastalar arasında 17 gıdada anlamlı farklılık vardı. IgG antikorları, Crohn’lu hastalarda ekmek mayasına, agara  (kıvam artırıcı katkılardan biri) ve  bala karşı sırasıyla %62, %65, %46, migrenli hastalarda %11, %14 ve %17 oranında yüksek bulundu.  Bu sonuçlara bakarak, Crohn hastalarının bağırsaklarında, yaralar olduğu için  geçirgenlik artmış ve emilen antijenlerin fazla olmasına bağlı olarak antikor üretimi de artmıştır yorumu yapılabilir. Aslında migrenli hastalar fazla miktarda ağrı kesici ilaçlar kullanır ve bu ilaçlar bağırsaklarda küçük yaralar açabilir. Bu nedenle onların da  bağırsak geçirgenlikleri artmıştır. Sanki bu düşünceyi destekler gibi inek sütü ve ürünleri Crohn hastalarında %39, migrenli hastalarda %38, ayçiçeğiyağı Crohn hastalarında %42, migrenlilerde %46, yumurta Crohn hastalarında %50, migrenlilerde %46 gibi birbirine çok yakın oranlarda yükseklik verdi. Bu durumda mayadaki, agardaki, baldaki farklılıkların nedeni, IgG antikoru yüksek gıdaların kısıtlamasıyla alınan iyi sonuçlarla birleştirildiğinde, farklı gıdaların farklı hastalıklarda rollerinin olabileceği şeklinde yorumlanabilir.

50. Alpay K, Ertas M, Orhan EK, Ustay DK, Lieners C, et al. (2010) Diet restriction in migraine, based on IgG against foods: a clinical double-blind, randomised, cross-over trial. Cephalalgia. 2010;30:829-37.

GIDALARA KARŞI YÜKSELMİŞ IgG, IgA ANTİKORLARIYLA ÇEŞİTLİ HASTALIKLARIN İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ÇALIŞMALAR

Normalde, gıdalara karşı oluşmuş IgE antikor miktarları çok düşüktür ve sınır değerin aşılması durumunda, gıda alerjisi olasılığı düşünülür.  Aslında, gıdalara karşı diğer antikorların miktarlarının ölçülmesi geçen yüzyılın başına kadar uzanır ama artmış miktarlarla hastalık ilişkisi hala tartışılan bir konudur.  Bunda en büyük etken,  bu antikorların başta IgG olmak üzere sağlıklı kişilerde de bir miktar bulunmasıdır (46). 

Çoğu çalışmacı, gıdalara karşı  antikor miktarlarının yüksek olmasını, bağırsakların geçirgenliğinin artmasına bağlamıştır (yukarıda açıklaması var). Bu açıklama sadece bağırsakları hasta olanlar için değil, sinir hastaları için bile yapılmıştır (60).

Bir otoimmün hastalık olan çölyak hastalığında, buğday, arpa, çavdar gibi bazı tahılların proteini olan glutenin içerisindeki gliadine karşı IgA ve IgG sınıfı antikorların (AGA) artmış miktarlarda bulunduğu  1970’li yıllardan beri bilinmektedir. Yeni tanımlanan çölyak dışı gluten duyarlılığında, olguların yarısından fazlasında IgG AGA, küçük bir bölümünde de IgA AGA yükselmiştir (61). Uzun yıllar, sinir sistemiyle ilgili pek çok hastalıkta, hatta psikiyatrik hastalıklarda bile, çölyak hastalığı birlikteliği ve AGA IgA ve IgG antikorlarının miktarları araştırılmıştır. Hastaların bir bölümünde çölyak hastalığı ile, bir bölümünde de sadece artmış miktarlardaki AGA antikorları yüzünden glutenle ilişki kurulmuştur. Bu konu basılı kitapta, hem çölyak dışı gluten duyarlılığı (bk. s. 97)  hem de sinir sistemi hastalıkları (bk, s. 185) başlıklarında anlatıldı. Nörolojik hastalıklar da denen sinir sistemi hastalıklarının çoğu ve psikiyatrik hastalıklar ek kitap ağırlıklı yazıldı.  

Bir veya birkaç gıdaya özel IgA, IgG antikorlarına bakılıp yüksek çıkanların diyetten uzaklaştırılmasıyla astımda (54), çocukların ciddi bir  nörolojik hastalığı olan otizmde  (63), otoimmün ve zor bir deri hastalığı olan psöriaziste (64), hatta doğumsal bir akciğer ve pankreas  hastalığı olan kistik fibroziste (65) bile başarılı sonuçlar bildirilmiştir.

Bu yüzyılın başında birkaç gıdaya değil de fazla sayıda gıdaya karşı oluşmuş IgG antikorlarının ölçümü ve yüksek antikor seviyesi olanların kısıtlanmasıyla iyileşme bildirilen çalışmaların sayısı giderek artmıştır. Bildirilenler arasında irritabl bağırsak sendromu (İBS) (48, 51-53), Crohn hastalığı (57), kronik ishal (66), migren (50, 53, 67) gibi sindirim ve sinir sistemiyle ilgili hastalıklar yanında tedaviye dirençli çeşitli alerjik (47) hastalıklar da bulunmaktadır. Benim 2005’den beri çalıştığım ve iyi sonuçlar aldığım, kitapta da  hastalarımın mektuplarında yazdıkları testtir bu. Bunların yanında bu teste göre gıda kısıtlamasının sınırlı bir iyilik yaptığını bildiren migrenle ilgili  bir çalışma (68) ve pek yararı olmadığını bildiren iki çocuk çalışması bulunmaktadır. Bunlardan biri dikkat eksikliği ve hiperaktif (69) diğeri de  egzamalı (70) çocuklarda yapılmıştır. Çok yeni yayınlanmış bir yazıda ise tedaviye dirençli astımlı iki hastada bu gıdaların kesilmesiyle gözlenen düzelmeler bildirilmiştir (71).

46. Husby S, Oxelius VA, Teisner B, Jensenius JC, Svehag SE. Humoral immunity to dietary antigens in healthy adults. Occurrence, isotype and IgG subclass distribution of serum antibodies to protein antigens. Int Arch Allergy Appl Immunol. 1985; 77:416-22.

47. Dixon HS.Treatment of delayed food allergy based on specific immunoglobulin G RAST testing.Otolaryngol Head Neck Surg. 2000;123:48-54.

48. Atkinson W, Sheldon TA, Shaath N, Whorwell PJ. Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial. Gut. 2004;53:1459–1464.

50. Alpay K, Ertas M, Orhan EK, Ustay DK, Lieners C, et al. (2010) Diet restriction in migraine, based on IgG against foods: a clinical double-blind, randomised, cross-over trial. Cephalalgia. 2010;30:829-37.

51. Yang CM, Li YQ. The therapeutic effects of elimination allergic foods according to food-specific IgG antibodies in irritable bowel syndrome. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2007; 46:641-3.

52. Guo H, Jiang T, Wang J, Chang Y, Guo H, Zhang W. The value of eliminating foods according to food specific immunoglobulin G antibodies in irritable bowel syndrome with diarrhea. J Int Med Res. 2012;40:204-10.

53. Aydinlar EI, Dikmen PY, Tiftikci A, Saruc M, Aksu M, et al. IgG-based elimination diet in migraine plus irritable bowel syndrome. Headache. 2013;53:514-25.

54. Calderon TE, Ferrero M, Marino GM,et al. Meat-specific IgG and IgA antibodies coexist with IgE antibodies in sera from allergic patients: clinical association and modulation by exclusion diet. J Biol Regul Homeost Agents. 2010;24:261-71.

57. Bentz S, hausmann M, Piberer H. Et al. Clinical relevance of IgG antibodies against food antigens in Crohn’s disese. A doble-blind cross-over diet intervention study. Digestion, 2010; 81:252-64

58. Rajendran N, Kumar D.Food-specific IgG4-guided exclusion diets improve symptoms in Crohn’s disease: a pilot study. Colorectal Dis. 2011;13:1009-13.

60. de Magistris L, Picardi A, Siniscalco D, et al. Antibodies against food antigens in patients with autistic spectrum disorders. Biomed Res Int. 2013;2013:729349.

61. Volta U, Tovoli F, Cicola R, et al. Serological tests in gluten sensitivity (nonceliac gluten intolerance).J Clin Gastroenterol. 2012;46:680-5.

62. Barclay GR, McKenzie H, Pennington J, Parratt D, Pennington CR. The effect of dietary yeast on the activity of stable chronic Crohn’s disease. Scand J Gastroenterol. 1992;27:196-200.

63. Lucarelli S, Frediani T, Zingoni AM, Ferruzzi F, Giardini O, et al. Food allergy and infantile autism. Panminerva Med. 1995; 37:137-41.

64. Michaëlsson G, Gerdén B, Hagforsen E, Psoriasis patients with antibodies to gliadin can be improved by a gluten-free diet. Br J Dermatol. 2000 Jan;142(1):44-51.

65. Lucarelli S, Quattrucci S, Zingoni AM, Frediani T, Diamanti S,et al. Food allergy in cystic fibrosis. Minerva Pediatr. 1994; 46:543-8.

66. Ou-Yang WX, You JY, Duan BP, Chen CB Application of food allergens specific IgG antibody detection in chronic diarrhea in children. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2008; 10:21-4.

67. Arroyave Hernández CM, Echavarría Pinto M, Hernández Montiel HL.Food allergy mediated by IgG antibodies associated with migraine in adults. Rev Alerg Mex. 2007;54:162-8.

68. Mitchell N, Hewitt CE, Jayakody S, Islam M, Adamson J, et al. Randomised controlled trial of food elimination diet based on IgG antibodies for the prevention of migraine like headaches. 2011, Nutr J 10:85.

69. Pelsser LM, Frankena K, Toorman J, Savelkoul HF, Dubois AE, et al. Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficithyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial. Lancet. 2011;377(9764):494-503.

70. Hon KL, Poon TC, Pong NH, Wong YH, Leung SS, et al. Specific IgG and IgA of common foods in Chinese children with eczema: friend or foe. J Dermatolog Treat. 2014;25:462-6

71. Virdee K, Musset J, Baral M, Cronin C, Langland J. Glob Adv Health Med. 2015;4:62-6. Food-specific IgG Antibody-guided Elimination Diets Followed by Resolution of Asthma Symptoms and Reduction in Pharmacological Interventions in Two Patients: A Case Report.

Hülya Uzunismail hakkında 245 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.