kalp ve akciğerlerin radyolojik görünümü
Dolaşım Sistemi Hastalıkları

Dolaşım Sistemi Hastalıkları

24 Mayıs 2017

Dolaşım sistemi, vücudumuzdaki hücrelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve enerji üretebilmeleri için gerekli olan besinleri ve oksijeni içeren kanı onlara taşıyan, üre gibi atık maddeleri ve karbondioksidi de onlardan uzaklaştıran damarlardan ve kanın damarlarda dolaşmasını sağlayan kalpten oluşmuş bir sistemdir. Kanda besinler, hücrelerin kullanacağı [Devamını Oku]

Ateoskleroz damar sertliği
Dolaşım Sistemi Hastalıkları

Ateroskleroz (Damar Sertliği)

24 Mayıs 2017

Toplumda çok yaygın olan, büyük ve orta boy atardamarların daralmasına veya tıkanmasına yol açan bir hastalıktır. Aterosklerozda, damarların daralmasına neden olan, özellikle onların dallanma ve kıvrılma bölgelerinde oluşan aterom plaklarıdır (ateroskleroz plakları).  Bunlar damarın içini örten endotel adındaki tek sıra hücrelerin [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Dolaşım Sistemi Hastalıkları

Kounis Sendromu (Koroner Alerjisi)

24 Mayıs 2017

Son 25 yıldır tanımlanan bir hastalıktır. Burada alerjik bir hastalık veya anafilaksi sırasında veya alerjik bir atak sonrasındaki 48 saat içerisinde kalp krizi oluşmaktadır (50, 51). Hastalığın üç tipi bulunmaktadır. Bunlardan biri koroner arter spazmına bağlı göğüs [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Dolaşım Sistemi Hastalıkları

İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopati (Dilate Kardiyomiyopati)

23 Mayıs 2017

Kardiyomiyopati kalp kasının hastalığıdır. Dilate kardiyomiyopati hastalığı kardiyomiyopatilerin bir bölümünü oluşturur. Bu hastalıkta kalbin sol karıncığı genişlemiştir. Kalp kası yeterince kasılamaz ve kanı damarlara pompalama görevini tam olarak yapamaz. Hastalık genellikle kalp yetmezliğine neden olur. Bu hastalarda kalp ritm [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Dolaşım Sistemi Hastalıkları

Otoimmün Miyokardit

23 Mayıs 2017

Miyokardit kalp kasının iltihabına denir. Enfeksiyon ajanları, özellikle de virüsler  miyokardit oluşmasında önemli rol oynarlar. Ayrıca otoimmün ve idiopatik miyakarditler de vardır. Bu hastalarda kalp karıncıklarının kasılması  bozulabilir, kalp ritminde düzensizlikler bulunabilir. İleri evrede kalp yetersizliği gelişebilir.  Çölyak hastalığı [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Bağ Dokusu Hastalıkları

Kawasaki Hastalığı

23 Mayıs 2017

Bu hastalıkta damar iltihapları vardır ve ilginç olarak çok kısa sürede koroner damarında ve diğer damarlarda anevrizma adı verilen genişlemeler oluşur. Hastalarda enfarktüs ve ani ölümler görülebilir. Enfarktüs denince akla yaşlı hastalığı olduğu şeklinde bir düşünce gelebilir ama [Devamını Oku]

Fotoğraf yok
Dolaşım Sistemi Hastalıkları

Derin Ven Trombozu

23 Mayıs 2017

Tromboz damarların pıhtıyla  tıkanmasıdır, hem venlerde (toplardamar)  hem de arterlerde (atardamar) oluşabilir ve  çok önemli hastalıklara yol açar. Derin ven trombozunda, en sık  bacakların, çok daha az sıklıkla da  kolların derin venlerinde pıhtı oluşur. Venlerin yüzeyde olanları gözle görülebilirler, [Devamını Oku]

Kaynaklar
Dolaşım Sistemi Hastalıkları

KAYNAKLAR (Dolaşım Sistemi Hastalıkları)

23 Mayıs 2017

1. Spinas E, Kritas SK, Saggini A, et al. Role of mast cells in atherosclerosis: a classical inflammatory disease. Int J Immunopathol Pharmacol. 2014;27:517-21. 2. Bot I, Shi GP, Kovanen PT. Mast cells as effectors in atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2015;35:265-71. 3. Heikkilä HM, Trosien J, Metso [Devamını Oku]