Alerji Sınıflamaları

ALERJİ SINIFLAMALARI
Bu makaleyi sesli olarak dinleyebilirsiniz
Voiced by Amazon Polly

Günümüze kadar alerjiler farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. İlk sınıflamaların birinde; IgE antikorlarının aracılık ettiği tip I alerji veya IgE-aracılı alerji, IgG ve komplemanın rol oynadığı tip II alerji, IgG immün komplekslerle oluşan tip III alerji ve geç gelişen, T hücrelerinin aracılık ettiği (hücresel) veya tip IV alerji şeklinde değerlendirilmiştir. Sonraki yıllarda tip IV alerji de  a-d alt gruplarına ayrılmıştır  (3). Bir başka sınıflamada, örneğin ana gastroenteroloji kitaplarından birinde (Sleisenger and Fordtran) ise; IgE-aracılı olan, IgE-aracılı olmayan ve birlikte olan  alerjiler şeklinde üçe ayırılmıştır.  Gıda alerjilerinde nedense ilk sınıflamadaki tip II ve III alerjiler  üzerinde durulmaz, daha çok bu son sınıflama kabul görür. Çok yeni yapılmış bir sınıflamada; alerjilerin altında genel olarak mast hücrelerinin veya bazofillerin uyarılmasının yattığı belirtilmiş ve o hücrelerin uyarılma şekline göre alerjilerin; 1- IgE’ye bağlı olanlar, 2-IgE dışındaki antikorlara bağlı olanlar, 3-antikorlara bağlı olmayanlar ve 4-üçünün karışımıyla oluşanlar şeklinde sınıflanabileceği bildirilmiştir (10).

3. Uzzaman A, Cho SH. Chapter 28: Classification of hypersensitivity reactions.Allergy Asthma Proc. 2012;33 Suppl 1:S96-9.

10. He SH, Zhang HY, Zeng XN, Chen D, Yang PC. Mast Cells and basophils are essential for allergies: mechanisms of allergic inflammation and aproposed procedure for diagnosis. Acta Pharmacol Sin. 2013;34:1270-83.

Hülya Uzunismail hakkında 247 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.