Poliarteritis Nodoza

Orta çaptaki damarların nekrozlu  iltihabı olan poliarteritis nodosada küçük çaptaki damarlar da tutulur. 40 yaş civarında erkeklerde daha sıktır. Böbrek, kas, eklem, çevre sinirleri, sindirim sistemi, deri ve kalp en sık hastalanan doku ve organlardır. Hastalık, tululan organa göre farklı klinik tablolarla seyreder. Örneğin, böbrek tutulumunda tansiyon yükselmesi olur ve böbrek yetersizliği gelişebilir. Bağırsakların damarlarının tutulumunda karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal olur ve bağırsakta ülserler, bunlara bağlı kanamalar, bağırsak delinmesi gibi ağır tablolar gelişebilir. Hastalarda ateş, halsizlik, kilo kaybı gibi genel yakınmalar da bulunur.

Poliarteritis nodoza ve çölyak hastalığı

Literatürde, bu hastalıkla çölyak hastalığı birlikteliği bildirilen iki olgu sunumu bulunmaktadır. Bunların birinde hem B hepatiti, hem de periferik nöropati saptanmıştır. Bağışıklığı baskılayan  ilaçlardan biri yanında virüs öldürücü tedavi ve glutensiz diyetle iyi sonuç alındığı bildirilmiştir (72).

Poliarteritis nodoza ve alerji

Literatür araştırmasında, beyincik damarları tutulu olan  bir poliarteritis nodoza olgusu bulunmuştur. 11 yaşında bir çocuk olan hastanın ek olarak ağır bir atopik dermatitinin olduğu da bildirilmiştir. Kan total IgE’si yüksek olan hastada hem maytlar hem de süt proteinlerinden biri olan kazeine karşı yüksek IgE seviyeleri saptanmış, ayrıca bunlara karşı deri prik testi de pozitif bulunmuştur (73). Hastaya bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanılmıştır. Olgu buraya, hem hava hem de gıda alerjisinin birlikteliğiyle gözlenen bir vaskülit örneği olduğu için alınmıştır.  

Not:  Vaskülitler başlığında yazılmış olan “Vaskülitli hastalara öneriler″ bölümünün okunması yararlı
olabilir.

72. Squintani G, Ferrari S, Caramaschi P, et al. Multineuropathy in a patient with HBV infection, polyarteritis nodosa and celiac disease. Rheumatol Int. 2009;29:579-81.

73. Morfín-Maciel B, Medina A, Espinosa Rosales F, Berrón R, Huerta López J. Central nervous system involvement in a child with polyarteritis nodosa and severe atopic dermatitis. Rev Alerg Mex. 2002; 49:189-95.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.