Temporal Arterit

Geniş damarların arteritinden olan  temporal arterit, genellikle 50 yaşın üzerinde ve kadınlarda sık gözlenir. Temporal arter başı, gözleri ve göz sinirini besleyen kan damarıdır. Temporal arteritte iltihap bazen boyun damarlarında, vücudun üst bölümünü ve kolları besleyen damarlarda da olabilir. Baş ağrısı en belirgin yakınmadır. Ağrı çoğunlukla şakak bölgesinde hissedilir, şiddetli ve zonklayıcı karakterdedir. Çift görme, bulanık görme gibi görme bozuklukları olabilir. Kilo kaybı, iştahsızlık, yorgunluk, depresyon diğer yakınmalardır. Hastaların konuşurken çenelerinde ağrı oluşabilir. Bu hastalarda ”polimiyaljiya romatika” adı verilen, boyun, omuz ve kalçada istirahatte oluşan yaygın kas ağrıları olabilir. Görme sinirine giden damarın tıkanmasına bağlı olarak görme kaybı gelişebilir.

Çölyak hastalığıyla ilişkili 1 yayın bulunmaktadır. Orada da 31 çölyak hastasından birinde temporal  arterit birlikteliği bulunmuştur (71). %3.2 , çok düşük bir oran değildir ve hastalar çölyak hastalığı açısından araştırılmalıdır.

Not:  Vaskülitler başlığında yazılmış olan  “Vaskülitli hastalara öneriler″ bölümünün okunması yararlı
olabilir.

71. Delbrel X, Le-Bougeant P, Etienne G, et al. Celiac disease and autoimmune diseases or systemic disease. Six cases and a review of the literature. Ann Med Interne (Paris). 2003;154:197-204.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.