Mikroskopik Polianjiit

Çok küçük çaplı, ancak mikroskopla görülebilen damarların hastalığı olan mikroskopik polianjiitte de ANCA  pozitifliği vardır. Anjiit damar iltihabı, poli çok anlamını taşır. Hastalıkta böbrek, sinir sistemi, deri, akciğer ve sindirim sisteminin  damarları tutabilir. Böbrek tutulumu glomerülonefrit adı verilen bir böbrek hastalığına neden olabilir ve böbrek yetmezliği yapabilir. Periferik sinirlerin, kendilerini besleyen damarlarının hastalığına bağlı kanlanamaması periferik nöropatiye neden olur. Vaskülitlere bağlı periferik nöropatilerde hem duyu hem de hareket sinirleri  etkilenir. Bu hastalıkta, duyu sinirleriyle ilgili olarak uyuşma, karıncalanma, ağrı hareket sinirleriyle ilgili olarak kas  güçsüzlüğü gibi yakınmalar ortaya çıkar.

Mikroskopik polianjiit ve eozinofiller

Akciğer  damarlarının hastalığında akciğerde (74), böbrek damarlarının hastalığında böbreklerde (75) artmış eozinofiller saptanmıştır.

Not: Vaskülitler başlığında yazılmış olan “Vaskülitli hastalara öneriler″ bölümünün okunması yararlı olabilir.

74. Ando M, Miyazaki E, Ishii T, et al. Incidence of myeloperoxidase anti-neutrophil cytoplasmic antibody positivity and microscopicpolyangitis in the course of idiopathic pulmonary fibrosis. Respir Med. 2013;107:608-15.

75. Suzuki H, Fujita T, Fuke Y, Yabuki M, Kajiwara M, et al (2013) A case of ANCA-associated vasculitis with glomerular eosinophilic infiltration: a possible pathogenic implication. Mod Rheumatol 23:564-71.


                                                 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.