Otoimmün Hepatit

Sinsice  başlayabildiği gibi akut viral hepatit tablosuyla ve çok belirgin yakınmalarla da ortaya çıkabilir. Hastalığın ilerlemesiyle siroz gelişebilir. Bu hastalarda eklem, deri, böbrek hastalıkları da olabilir. Kanlarında  immünglobulinler (Ig) yükselmiştir. Ig, antikorların diğer adıdır. Otoimmün hepatitlilerde çölyak hastalığı sıklığı olarak verilen  %13.5 oranına  (64) göre, neredeyse 7 hastadan birinde çölyak hastalığı var demektir. Hastalığın tedavisinde uzun süre  bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullanılır. Olguların çoğunda da bu ilaçlar kesildikten sonra hastalık tekrarlar. Çölyak ve otoimmün hepatitli hastalarda, glutensiz diyetin bu ilaçların kesilmesinden sonra uzun
süreli iyileşme durumunun  devam etmesinde yardımcı olduğunu gösteren, çocuklarla ilgili 2  çalışma  bulunmaktadır (65, 66). Ama bir erişkin çalışmasında glutensiz diyetin yararlı olamadığı sonucuna varılmıştır (68). 
Bir derlemede ASCA pozitifliğinin  otoimmün hepatitlilerde %20 ile %30 arasında değiştiği yazılmaktadır (69). Bu hastalığın, bitkisel otlara bağlı olarak gelişebileceğinin deney hayvanlarında gösterildiği bir çalışma (70) ve bitki kokusu alerjisine  bağlanan bir otoimmün hepatit olgusu (71) kitapta anlatılmıştır (bk., s. 149-150 ).

Bu hastalar için önerileri, otoimmün karaciğer hastalıkları başlığı altında bulabilirsiniz.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

64. Caprai S, Vajro P, Ventura A, et al. Autoimmune liver disease associated with celiac disease in childhood: a multicenter study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008;6:803-6.

65. Di Biase AR, Colecchia A, Scaioli E,et al. Autoimmune liver diseases in a paediatric population with coeliac disease – a 10-year single-centre experience. Aliment Pharmacol Ther. 2010;31:253-60.

66. Nastasio S, Sciveres M, Riva S,et al. Celiac disease-associated autoimmune hepatitis in childhood: long-term response to treatment. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013;56:671-4.

67. Landi A, Weismuller TJ, Lankisch TO, et al. Differential serum levels of eosinophilic eotaxins in primary sclerosing cholangitis, primary biliary cirrhosis, and autoimmune hepatitis. J Interferon Cytokine Res. 2014;34:204-14.

68. Mounajjed T, Oxentenko A, Shmidt E, Smyrk T. The liver in celiac disease: clinical manifestations, histologic features, and response to gluten-free diet in 30 patients. Am J Clin Pathol. 2011 ;136:128-37.

69. Fagoonee S, De Luca L, De Angelis C,et al. Anti-Saccharomyces cerevisiae as unusual antibodies in autoimmune hepatitis. Minerva Gastroenterol Dietol. 2009;55:37-40.

70. Wang JY, Lee CY, Pan PJ, et al. Herb-induced autoimmune-like hepatitis in C57BL/6J mice. Liver Int. 2014;34:583-93.

71. Prandota J, Stolarczyk J. Autoimmune hepatitis associated with the odour of fish food proteins: a causal relationship or just a mere association? Allergol Immunopathol (Madr). 2002;30:331-7.

 

Hülya Uzunismail hakkında 242 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.