Primer Biliyer Kolanjit ( Primer Biliyer Siroz)

Primer biliyer kolanjitte karaciğerin içindeki  küçük ve orta boy safra yollarında  iltihap vardır. Bu hastaların yarısından fazlasında, karaciğer hastalarında gözlenebilen yakınmalara ek olarak rahatsız edici bir kaşıntı bulunur. Geç devrede sarılık gelişir ve siroz hastalığının muayene ve laboratuvar bulguları saptanır. Bunlarda IgM sınıfı antikorlar yüksektir. Primer biliyer kolanjitte eozinofiller, hem kanda hem de karaciğer dokusunda artmıştır 72, 73). Ayrıca artan eozinofillerle mast hücreleri arasında ilişki araştırılmış ve mast hücrelerinde de artış olduğu  saptanmıştır (74). Hatta hastalığın tedavisinde çok yaygın olarak kullanılan bir ilacın da aslında eozinofilleri azalttığı gösterilmiştir (75,76).

Çölyak hastalığı ve primer biliyer kolanjit ilişkisini araştıran çalışmalar çok sayıdadır. Genelde çölyak hastalığı ile birlikte olan otoimmün karaciğer hastalıkları glutensiz diyete yanıt vermezler. Polonya’dan bildirilen bir çalışmada 115 primer  biliyer kolanjitli olgunun ancak birinde çölyak hastalığı bulunmuştur. Ülkelerinde, çölyak hastalığı ve primer  biliyer kolanjit birlikteliğinin seyrek görüldüğünü saptayan yazarlar, o tek hastada glutensiz diyetle karaciğer fonksiyon testlerinde iyileşme olduğunu bildirmişlerdir (77).

Bitkisel ilaçlarla gelişen bir primer biliyer siroz olgusunu (78) kitaba aldım (bk. s. 150). Bu hastalarda ASCA pozitifliği, Çin’den yapılmış bir çalışmada % 29.8 oranında bulunmuştur (79). Önerileri, otoimmün karaciğer hastalıkları başlığında bulabilirsiniz.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

72. Kokubun M, Kuroda M, Takagi T et al. Eosinophilia in primary biliary cirrhosis. Nihon Shokakibyo Gakkai Zasshi. 1990;87:1410-6.

73. Terasaki S, Nakanuma Y, Yamazaki M, Unoura M. Eosinophilic infiltration of the liver in primary biliary cirrhosis: a morphological study.Hepatology. 1993;17:206-12.

74. Nakamura A, Yamazaki K, Suzuki K, Sato S. Increased portal tract infiltration of mast cells and eosinophils in primary biliary cirrhosis. Am J Gastroenterol. 1997;92:2245-9.

75. Wirth HP, Meyenberger C, Altorfer J, Ammann R, Blum HE. [Eosinophilia in primary biliary cirrhosis: regression under therapy with ursodeoxycholic acid]. Schweiz Med Wochenschr. 1994;124:810-5.

76. Yamazaki K, Suzuki K, Nakamura A, et al. Ursodeoxycholic acid inhibits eosinophil degranulation in patients with primary biliary cirrhosis. Hepatology. 1999;30:71-8.

77.Habior A, Lewartowska A, Orłowska J,et al. Association ofcoeliac disease with primary biliary cirrhosis in Poland.Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003;15:159-64.

78. Elinav E, Pinsker G, Safadi R, et al. Association between consumption of Herbalife nutritional supplements and acute hepatotoxicity. J Hepatol. 2007;47:514-20 .

79. Hu C, Deng C, Zhang S,et al. Clinical significance and prevalence of anti-Saccharomyces cerevisiae antibody in Chinese patients with primary biliary cirrhosis. Clin Exp Med. 2013 ;13:245-50.

Hülya Uzunismail hakkında 242 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.