1-Akman N, Ertürer H, Müftüoğlu A: Birkaç defa yapılan kan grubu tayininde farklı sonuçlar alınan bir Multipl Miyeloma vakası. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 4(1): 53-58, 1973.

2-Onat A, Ertürer H: Parasistol: 26 vaka üzerinde prospektif bir klinik inceleme.
İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 37: 728-745, 1974.

3-Müftüoğlu A, Harmancı N, Ertürer H: Sistemik lupus eritematosus. Yeni tanı ölçütleri ile 14 olgunun çözümlenmesi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3): 176-183, 1975.

4-Özalp  M.N, Uzunismail H, Bingöl F: Meslek Hastalıklarında Kurşunun Yeri, SSK Genel Müdürlüğü Yayınları. Yayın No: 322, 1978.

5-Onaran L, Temuçin G, Kasımoğlu G, Uzunismail H: Iliomezenterik atrial şant ameliyatı uygulanan iki Budd-Chiari Sendromu olgusu. Mavi Bülten, 13(2): 95-112, 1981: 121-126, 1985.

6-Uzunismail H, Ülker A, Gürkaynak G, Onaran L: Wilson Hastalığı. Mavi Bülten, 15(2): 121-126, 1985.

7-Şahin B, Uzunismail H, Ülker A, Şaşmaz N, Şahin T, Gürkaynak G: Endoskopik Polipektomi. Mavi  Bülten, 17(1-2): 75-81, 1985.

8-Uzunismail H, Onaran  L: Mide ülseri tedavisinde güncel yaklaşımlar. Mavi Bülten, 17 (1-2): 105-110, 1985.

9-Aktaş F, Uzunismail H, Karabiber  N, Akoğlu M: Intraoperatif safra kültürlerinin değerlendirilmesi. Mavi Bülten, 19(1-2): 71-76, 1987.

10-Uzunismail H, Yılmaz A, Selek M: Erzurum ve çevresinde üst gastrointestinal kanama nedenleri ve özellikleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 19(4): 71/75, 1987.

11-Uzunismail H, Yılmaz A, Demirtaş T, Habibi L, Demir A: Erzurum bölgesindeki karaciğer abselerinin değerlendirilmesi ve tedavisindeki son gelişmeler. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 20 (1): 123-128, 1988.

12-Yılmaz A, Uzunismail H, Karakelleoğlu Ş, Demir A:  Duodenal lezyonların radyolojik, endoskopik, histopatolojik karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 20(1): 155-164, 1988.

13- Uzunismail H, Yılmaz A, Demir A, Karakelleoğlu Ş: Serum-Asit albumin konsantrasyon farkı ve ayırıcı tanıdaki yeri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 20(2): 335-341, 1988.

14-Uzunismail H, Yılmaz A, Selek M, Yüksel I: Erzurum ve çevresine ait üst gastrointestinal endoskopi sonuçları. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 20(3): 389-295, 1988.

15-Yılmaz A, Uzunismail H, Karakelleoğlu Ş: Kliniğimizdeki özofagus kanserlerinin retrospektif değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp  Fakültesi Bülteni, 20(4): 627-634, 1988.

16-Uzunismail H, Yılmaz A, Yüksel I: Mide kanserli olgularımıza prospektif bir bakış. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 20(4): 671-679, 1988.

17-Uzunismail H, Yılmaz A, Demir A: Mide ülseri tedavisinde Ranitidin-Sukralfat karşılaştırması. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, 21(1): 1-6, 1989.

18-Bal K, Uzunismail H, Şavlı H, Dobrucalı A, Bilir M, Yurdakul I, Oktay E, Çelik S, Ülkü B, Dinç İ: Common Variable Immünodeficiency Hastalığı. Endoskopi, 1(1): 1-5, 1990.

19-Yurdakul İ, Dinç İ, Bal K, Şavlı H, Oktay E, Çelik S, Uzunismail H, Demirhindi O: Sucralfate’ın Duodenum Ülserinin Tedavisindeki Yeri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 21: 331-335, 1990.

20-Uzunismail H, Bal K, Ayan F, Dervişoğlu S, Yurdakul İ, Öz F, Oktay E, Çelik S, Pusane A, Dinç İ: Familyal Paroksismal Poliserozit gibi tedavi edilen Crohn Hastalığı. Endoskopi Dergisi, 1(2): 40-45, 1990.

21-Dinç İ, Uzunismail H, Yurdakul İ, Bal K: Psödomemranöz Enterokolit. Türk Tıp Derneği Dergisi, 5-8(56): 224-227, 1990.

22-Yurdakul İ, Dinç İ, Bal K, Uzunismail H, Tuncer M, Oktay E, Çelik S, Hatemi H, Öz F: Bir Tiroid Medüller Karsinoma Vakası. Endoskopi, 2(1): 13-17, 1991.

23-Dinç İ, Tuncer M, Bal K, Hülagü S, Uzunismail H, Şavlı H, Oktay E, Yurdakul İ, Çelik S, Özgümüş S, Evans D.F, Wilson C.G: Aljinat-Antasid Süspansiyonu (Likit Gaviscon) ile Heartburn ve dispepsinin semptomatik tedavisi. Endoskopi, 2(2): 3-6, 1991.

24-Uzunismail H, Tuncer M, Bal K: Salazopirin. Endoskopi, 2(2): 41-43, 1991
25- Karter L, Bal K, Tuncer M, Hülagü S, Uzunismail H, Dinç İ: Ağır ülserli kolit vakalarında sekonder infeksiyon ve parenteral antibiotik kullanımı, Endoskopi, 2(2): 3-5, 1991 .

26-Uzunismail H, Bal K, Tuncer M, Göksel S, Filizel F, Hülagü S, Yurdakul İ, Oktay E, Çelik S, Dinç İ: Gastrit duodenit ve peptik ülserli olgularımızda Helicobacter Pylori sıklığı. Endoskopi, 2(3): 26-36, 1991.

27-Tuncer M, Hülagü S, Uçmaklı E, Bal K, Öztürk G, Yurdakul İ, Oktay E, Uzunismail H, Dinç İ, Altın M: Sitomegalovirus enfeksiyonuna bağlı kronik aktif hepatit. Endoskopi, 2(3): 37-41, 1991.

28-Uzunismail H, Bal K, Hülagü S, Göksel S, Filizel F, Tuncer M, Yurdakul İ, Oktay E, Çelik S, Altın M, Dinç İ: Helicobacter Pylori eradikasyonunda Tripotassium Dicitrato Bismuthate (TDB) ve TDB +Amoxycillin + Metranidazole tedavilerinin etkileri. Endoskopi, 3(1): 23-32, 1992.

29-Dinç İ, Bal K, Sander E. Tuncer M, Dobrucalı A, Yurdakul İ, Oktay E, Altın M, Uzunismail H, Çelik S, Karabulut L, Çelik A: Aktif duodenum ülserlerinin Famotidin ve Ranitidin ile Tedavileri. Endoskopi,  3(2): 5-9, 1992.

30-Dinç İ, Balk K, Sander E, Tuncer M, Dobrucalı A, Oktay E, Yurdakul İ, Uzunismail H, Çelik S, Altın M, Çelik A, Karabulut L: Selim mide ülserlerinin Famotidin ve Ranitidin ile tedavileri. Endoskopi,  3(2): 10-13, 1992.

31-Bal K., Oktay E., Öngören Ş., Sander E., Karabulut L., Uzunismail H., Tuncer M., Yurdakul İ, Dinç İ: Bulbusta peptik ülser şeklinde görülen duodenumun primer adenokarsinoması. Endoskopi, 3(2): 14-17, 1992.

32-Tuncer M, Dinç İ, Sander E, Dobrucalı A, Bal K, Yurdakul İ, Oktay E, Uzunismail H, Karabulut L., Altın M., Çelik S.: Gastrik Karsinoma. Endoskopi, 3(2): 21-31, 1992.

33-Tuncer M, Dinç İ, Sander  E, Dobrucalı A, Yurdakul İ, Altın M, Uzunismail H, Karabulut L: Chiliaditi Sendromu. Endoskopi, 3(2): 32-35, 1992.

34-Uzunismail H, Bal K, Göksel S, Karabulut L, Sezgiç N, Tuncer M, Dobrucalı A, Sander E, Dinç İ: The value of the urease test in diagnosis of Helicobacter Pylori. Endoskopi, 3(3): 5-11, 1992.

35-Uzunismail H: Helikobakter Pilori ve Peptik Ülser. Endoskopi, 3(3): 41-45, 1992.

36-Altın M, Tuncer M, Hülagü S, Uzunismail H, Göksel S, Bal K, Sander E, Dobrucalı A, Karabulut L, Yurdakul İ, Oktay E, Çelik S, Dinç İ: Kolorektal polip ve endoskopik polipektomi. Endoskopi, 3(3): 46-52, 1992.

37-Dinç İ, Şavlı H, Sander E, Dobrucalı A, Bal K, Uzunismail H, Tuncer M, Karabulut L, Yurdakul İ, Oktay E, Altın M: Duodenum Ülseri Tedavisinde Omeprazol. Endoskopi, 3(4): 5-8, 1992.

38-Oktay E, Bal K, Dinç İ, Uzunismail H, Tuncer M, Yurdakul İ: Özofagus Varis Kanamalarının Endoskopik İnjeksiyon Skleroterapisi. Gastroenteroloji, 3(4): 621-626, 1992.

39- Şavlı H, Uzunismail H, Karakurt S, Göksel S, Altın M, İşcan M, Dinç İ: Eosinophilic Gastroenteritis: A patient with cramping abdominal pain, nausea and vomiting. Endoskopi, 4(2): 29-34, 1993.

40-Dobrucalı A, Şavlı H, Tuncer M, Hülagü S, Sander E, Bal K, Uzunismail H, Yurdakul İ, Altın M, Oktay E, Dinç İ: Cholelithiasis in Liver Cirrhosis Analysis of 145 Patients. Endoskopi, 4(3): 429-433, 1993.

41-Altın M, Dobrucalı A, Sonsuz A, Tuncer M, Sander E, Görpe U, Bal K, Şavlı H, Uzunismail H, Yurdakul İ, Oktay E, Dinç İ: Otonom nöropatili diabetik hastalarda Eritromisin’in safra kesesi motilitesi üzerine etkisi. Gastroenteroloji 4 (3): 429-433, 1993.

42-Uzunismail H, Karabulut L, Göksel S, Şavlı H, Dinç İ: İntestinal Metaplazi Suptipleri ve Helikobakter Pilori. Gastroenteroloji 4(3): 499-504, 1993.

43-Karabulut L, Oktay E, Seyhan E.C, Dinç İ, Uzunismail H, Sander E: Karaciğer hemanjioendotelioması. Endoskopi, 4(4): 8-15, 1993.

44-Uzunismail H, Karabulut L, Göksel S, Şavlı H, Yurdakul İ, Dinç İ: H.Pilori pozitif gastritli olgularda fundus, korpus, antrum, duodenumun endoskopik ve histolojik değerlendirilmesi. Gastroenteroloji, 4(4): 631, 1993.

45-Karabulut L, Uzunismail H, Göksel S: Diagnosis of Helicobacter Pylori Infection in Adult Patients by Using a Rapid Latex Agglutination test. Endoskopi, 5(1): 9-12, 1994.

46-Bal K, Dobrucalı A, İşcan M, Çelik A, Tuncer M, Uzunismail H, Yurdakul İ, Altın M, Oktay E, Dinç İ: Kolon Poliplerinin tiplerinin, istatistik olarak sıklığının tayini elektrokoter ile tedavisi ve kansere dönüşümün erken tanısı. Endoskopi, 5(2): 65-80,  1994.

47-Uzunismail H, Eralp Y, Karabulut L, Bal K, Tuncer M, Sander E, İşcan M, Çelik A, Dobrucalı A, Yurdakul İ, Altın M, Oktay E, Dinç İ: Immünoproliferatif ince barsak hastalığı. Endoskopi, 5(3) 119-127, 1994.

48-Dobrucalı A, Altın M, Tuncer M, Bal K, Uzunismail H, Yurdakul İ., Oktay E, Dinç İ: Cisapride ve Domperidone’un özofagus motilitesi ve alt özofagus sfinkter basıncı üzerindeki etkilerinin placebo kontrollü olarak araştırılması. Türkiye klinikleri, Gastroenterohepatoloji, 5(5): 225-229, 1994.

49- Altın M, Dobrucalı A, Tuncer M, Bal K, Uzunismail H, Yurdakul İ, Oktay E, Dinç İ: Primer özofagus akalazyasında endoskopik balon dilatasyonu, 14 vakalık bir serinin değerlendirilmesi. Endoskopi, 5(4): 169-175, 1994.

50-Uzunismail H: Ülser tedavisinde helikobakter eradikasyonu. Hipokrat Aylık Sağlık Meslek dergisi, 35: 18-22, 1995.

51-Dobrucalı A, Tuncer M, Bal K, Uzunismail H, Hamşioğlu F, Çelik A, Göksel S, Yurdakul İ, Altın M, Oktay E, Dinç İ: Karaciğer Sirozunda Özofagogastroduonoskopik bulgular ve helikobakter pilori. Endoskopi, 6(3): 9-14, 1995.

52-Bal K, Dobrucalı A, Uzunismail H, İdil F, Çelik A, Tuncer M, Yurdakul İ, Oktay E, Dinç İ: Duodenum ülseri tedavisinde Ranitidin ile Sucralfate’ın etkinliklerinin karşılaştırılması. Endoskopi, 6 (3): 15-17, 1995.

53-Bal K, Dobrucalı A, Uzunismail H, İdil F, Bagatur N.Y, Çelik A, Tuncer M, Yurdakul İ, Oktay E, Dinç İ: Duodenum ülseri tedavisinde ranitidin ile Tripotasyum Dicitrato Bismuthate’ın etkinliklerinin karşılaştırılması. Endoskopi, 6(3): 18-20, 1995 .

54-Bal K, Dobrucalı A, Tuncer M, Çelik A, Uzunismail H, Bagatur N.Y, İdil F, Yurdakul İ, Altın M, Oktay E. Dinç İ:  Duodenum ülseri tedavisinde Ranitidin ile Misoprostol’ün etkinliklerinin karşılaştırılması. Endoskopi, 6(3): 25-27, 1995.

55-Uzunismail H. “Diabet ve diare”. Endoskopi, 6(3): 35-37, 1995.

56-Soy M, Bal K, Uzunismail H, Dobrucalı A, Tuncer M, Karabulut L, Yurdakul İ, Oktay E, Altın M, Dinç İ: Ülserli kolitli olgularımız. Endoskopi 6(4): 1-5, 1995.

57-Bagatur N.Y, Uzunismail H, Bal K, Göksel S, Dobrucalı A, Çelik A, Akün E, Hamşioğlu F, Tuncer M, Yurdakul İ, Oktay E, Altın M, Dinç İ: H. Pilori eradikasyonunda Bizmut+Tetrasiklin+Klaritromisin Kombinasyonu sonuçları. Endoskopi, 1995, 6(4): 6-11.

58-Yalnız N, Uzunismail H, Bal K, Göksel S, Bagatur N, Akün E, Dobrucalı A, Tuncer M, Öztürk R, Yurdakul İ, Oktay E, Dinç İ: Mide kanserli olgularda Helikobakter pilori sıklığı: Histolojik ve serolojik çalışma. Endoskopi, 1996, 7(1): 5-11.

59-Uzunismail H, Göksel S, Bal K, Akün E, Bagatur N, Yalnız N, Hamşioğlu F,  Çelik A, Dobrucalı A, Tuncer M, Yurdakul İ, Altın M, Oktay E, Dinç İ: Mide kanserlerinin Lauren sınıflamasına göre değerlendirilmesi. Endoskopi, 1996, 7(1):12-17.

60-Uzunismail H: Diare ve Malabsorpsiyon. İç Hastalıkları Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. 1996, 393-464.

61-A. Dobrucalı, M. Tuncer, K. Bal, H. Uzunismail, F. Hamşioğlu, A. Çelik, İ. Yurdakul, E. Oktay, İ. Dinç. Our experience in endoscopic variceal ligation: a preliminary study. Endoskopi 1996, 7(2):55-9.

62- A. Dobrucalı, N. Bagatur, H. Uzunismail, F. Hamşioğlu, A. Çelik, M. Tuncer, K. Bal, S. Göksel, İ. Yurdakul, E. Oktay, İ. Dinç: Helikobakter pilori eradikasyonunda iki farklı dozda omeprazol, klaritromisin ve metranidazol  kombinasyonu ile yapılan bir haftalık tedavilerin etkinliklerinin karşılaştırılması. Endoskopi, 1996, 7(3):122-6.

63-H. Uzunismail: Üst gastrointestinal kanama. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi 1997, 3:233-45.

64-H. Uzunismail: İnflamatuar barsak hastalığı: tedavide yenilikler. Güncel Gastroenteroloji 1997, 1:299-306.

65-N.Y. Bagatur, A.F. Çelik, C. Davutoğlu, A. Dobrucalı, M. Tuncer, K. Bal, S. Göksel, A. Dirican, İ. Yurdakul, H. Uzunismail, E. Oktay: Helicobacter pylori  infeksiyonlu, mucosa associated lymphoid tissue (MALT) pozitif ve MALT negatif olguların değerlendirilmesi. Endoskopi, 1997 ,8(1):11-7.

66-C. Davutoğlu,  Akman, N.Y. Bagatur, A.F. Çelik, C. Davutoğlu, A. Dobrucalı, K. Bal, M. Tuncer, İ. Yurdakul, H. Uzunismail, E. Oktay: Doppler ultrasonografi ile süperior mesenter arter akım volümü ölçümünün Crohn hastalığında aktivitebelirlemedeki yeri Endoskopi, 1997, 8(1)24-34.

67-H. Uzunismail. Gastroözofageal reflü hastalığına bağlı özofajitin komplikasyonları. Hipokrat, 1997, 59: 16-20.

68-H. Uzunismail. Clostridium difficile diyaresi. Endoskopi, 1998 9(3)109-113.

69-K. Bal, F. İlkova, A. Çelik, A. Dobrucalı, M. Tuncer, H. Uzunismail, İ. Yurdakul, E. Oktay: Özofagus varis tedavisinde skleroterapi ile band ligasyonun karşılaştırılması. Endoskopi 1998, 9 (4) :118-21.

70-A.F. Çelik, F. İlkova, K. Bal, B. Canbakan, G. Doğusoy, T. Er, M. Tuncer, İ. Yurdakul, H. Uzunismail, E. Oktay. Mide suyu üresi ve/veya mide suyu üresi ve kan üresi arasındaki oran:Helicobacter pylori saptamada tanı değeri taşır mı? Endoskopi, 1998, 9(4), 126-9.

71-F. İlkova, K. Bal, A. Çelik, H. Uzunismail, E. Oktay. Alkalen reflü gastritte Helicobacter pylori infeksiyon sıklığı. Endoskopi, 1998, 9(4) :137-9.

72-B. Canbakan, A. Dobrucalı, A. Çelik, K. Bal, S. Göksel, H. Uzunismail, E. Oktay. Ranitidin-bizmut sitrat+klaritromisin ve omeprazol+klaritromisin kombinasyonunun ardarda kullanımında-Helicobacter pylori eradikasyonu. Endoskopi, 1999, 10(1) :1-5.

73-H Uzunismail. Helicobacter pylori eradikasyon tedavisi indikasyonları. Endoskopi 1999, 10 (1):40-44.

74-G.E. Pamuk, Ö.N. Pamuk, A.F. Çelik, S. Göksel, H. Uzunismail, E. Oktay. Helicobacter pylori infeksiyonunun dispeptik yakınmalarla ilişkisi. Endoskopi 1999, 10(3):102-6.

75-Ö.N. Pamuk, G.E. Pamuk, C. Aygün, A.F. Çelik, S. Göksel, I. Başar, H. Uzunismail, E. Oktay. Helicobacter pylori infeksiyonunun kardiyovasküler risk faktörleri üzerine etkisi. Endoskopi 1999, 10(4):144-8.

76-H. Uzunismail. Kolitis ülseroza-kolorektal kanser ve izleme. Aktuel Tıp dergisi 1999, 4(5)241-3.
12-Pamuk GE, Pamuk ÖN, Özçelik D, Çelik AF, Uzunismail H. Does Helicobacter pylori affect iron status? Endoskopi 2000, 11 (2):50-53.

77- H. Uzunismail. Eozinofilik gastroenterit. Endoskopi 2000, 11(1):34-9.

78-Pamuk ÖN, Pamuk GE, Yirmibeşcik S, Çelik AF, Bal K, Tuncer M, Yurdakul İ, Uzunismail H, Oktay E.İnflamatuar barsak hastalarında kemik mineral dansitesi. Endoskopi 2000, 11(2): 54-60.

79-H.Uzunismail. Fonksiyonel dispepsi, Helicobacter pylori ilişkisi. Endoskopi  2000, 11(2):75-79.

80-H. Uzunismail. Helicobacter pylori infeksiyonu. Galenos 2000, 43:12-16.

81-Y. Eralp, A. Dobrucalı, N. Bagatur, A. Çelik, C. Davutoğlu, M. Tuncer, K. Bal, S. Göksel, H. Uzunismail, İ. Yurdakul, E. Oktay. A comparison of lansoprazole and omeprazole based triple combinations for the treatment of Helicobacter pylori associated gastritis and peptic ulcer. Turkish Journal Gastroenterol 2000, 11(1): 25-9.

82-H. Uzunismail. Seronegatif spondilartropatilerde  barsağın rolü. Cerrahpaşa Lokomotor sistem günleri. 7-8 Aralık 2000Deomed medikal yayıncılık İstanbul  2000 pp91-98.

83-S. Telaku, S. Uraz, H. Uzunismail. Çölyak spruda derin ven trombozu. Endoskopi 2001 12(2):54-7.

84-H. Uzunismail. Psödomembranöz kolit. Endoskopi 2001 12(2) :68-74.

85-S. Telaku, M. Aslan, Y Bağdatlı, Y. Ülger, G. Doğusoy, S. Erdamar, H. Uzunismail. The value  of stool  antigen test (HpSA) for detection of H. pylori infection Endoskopi 2001 12(4):109-14.

86-H. Uzunismail. Helicobacter pylori ve eradikasyon. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi 2001 No 23 :19-26.

87-H. Uzunismail. Kronik diyare. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi 2001, No 23: 57-69.

88-H. Uzunismail. Peptik ülser hastalığı: etyopatogenez, semptomatoloji, tanı ve komplikasyonlar. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi 2001, No 23 :105-112.

89-H. Uzunismail. Kolitis ülseroza ve kolorektal kanser. Aktüel Gastroenteroloji ve Hepatoloji. Bilimsel Medikal Yayıncılık 2001, 321-5.

90-Y. Ülger, S Telaku, R Özaras, H. Uzunismail. Ülseratif kolitte yeni bir aktivasyon göstergesi:serum eozinofil kationik protein. Endoskopi, 2002, 13(4):130-5.

91-H. Uzunismail: İnflamatuar barsak hastalığı patogenezinde eozinofillerin rolü. Endoskopi 2002, 13(2):63-8.

92-Stelaku, M Tuncer, Y Erzin, A Çelik , K Bal, H. Uzunismail, İ Yurdakul, E Oktay. 4 olgu nedeniyle değişken immun yetersizlik sendromu. Akademik Gastroenteroloji 2002, 1(1) 41-5.

93-H. Uzunismail. Gastrointestinal kanamalar. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi 2002, No:29 181-90.

94- N Bagatur, A. Çungurlu, B. Ceylan, A. Çelik, A. Dobrucalı, K. Bal, M. Tuncer, İ. Yurdakul, H. Uzunismail. Sigara içiminin ülseratif kolit oluşumu ve seyrinde etkisi. Endoskopi, 2002, 13 (3): 91-5.

95-I.Bavunoğlu Tüfekçi, S. Yirmibeşcik, E. Altınlı, S. Telaku, İ. Taşçı, F. Şirin, H. Uzunismail. Üst gastrointestinal kanama nedenlari arasında hemorajik eroziv gastropatinin yeri. Endoskopi  2003, 14 (1): 27-32.

96- B. Canbakan, A. Dobrucalı, A. Çelik, K. Bal, M.Tuncer, H. Uzunismail, İ. Yurdakul, E. Oktay. Helicobacter pylori eradikasyonunda mukolitik ajan etkinliği. Endoskopi, 2003, 14(1):5-9.

97-H. Uzunismail. Kolitis ülseroza ve kolorektal kanser Aktüel Gastroenteroloji ve Hepatoloji 2. edisyon. 2003, 367-74.

98- H. Uzunismail. Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ve gastrik toksisite. Endoskopi. 2003, 14 (2) :79-83.

99-S. Telaku, T. Tanrıver, İ. Hatemi, G. Doğusoy, S. Göksel, H. Uzunismail. Helicobacter negatif duodenal ülserler artıyor mu? Endoskopi 2003, 14 (3): 85-90.

100-H. Uzunismail. Peptik ülser Hipokrat dergisi 2003, 12:360-5.

101- H. Uzunismail. H pylori ve benign gastrointestinal hastalıklar.3. Doğu ve Güneydoğu Hepatogastroenteroloji Sempozyumu kitapçığı. 2003, 68-70.

102-H. Uzunismail. Kronik ishalli hastaya yaklaşım. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi 2004 No:38 111-119.

103-H. Uzunismail. Türkiye’de Helicobacter pylori sorunu. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi 2004, No:38 33-41.

104-H. Uzunismail. Helicobacter pylori eradikasyonunda proton pompa inhibitörlü birinci basamak tedavisi: Ülkemizde ve dünyada son durum. Endoskopi, 2004, 15(4):110-4.

105-H. Uzunismail. Erişkinde gıda alerjisi. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi 2004, No:41  59-65.

106-H. Uzunismail. Gastroenterolog gözüyle endoskopik biyopsi sonuçları. Gastrointestinal sistem patoloji günleri kitapçığı 2005,  34-37.

107-H.Uzunismail. Besin Alerjisi ve yaklaşım. 5. Doğu ve Güneydoğu Hepatogastroenteroloji Sempozyumu kitapçığı 2005, 92-6.

108- H. Uzunismail. Kronik diyare .Cerrahpaşa İç Hastalıkları kitabı. 2005, 816-17.

109-H. Uzunismail. Malabsorpsiyon Sendromları.Cerrahpaşa İç Hastalıkları kitabı. 2005, 808-815.

110- H. Uzunismail. İnflamatuar Barsak Hastalığı .Cerrahpaşa İç Hastalıkları kitabı. 2005, 819-827.

111-H. Uzunismail. Gastrointestinal Gıda alerjileri Turk J Gastroenterol  2006, 17 supp 2 pp 23-5 kongre.

112-H. Uzunismail. Kronik ishalli hastaya yaklaşım İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi 2007, No:58 59-67.

113-Yusuf ERZİN, Adem KARATAŞ, Hafize UZUN, Seval AYDIN, Melih PAKSOY, Süha GÖKSEL, Hülya UZUNİSMAİL. Deneysel kolit modelinde metronidazolün oksidatif stres ve antioksidan düzeyleri üzerindeki etkileri. Yeditepe Tıp Dergisi 2007; 4: 37-42.

114-Yusuf ERZİN, Adem KARATAŞ, Hafize UZUN, Seval AYDIN, Melih PAKSOY, Süha GÖKSEL, İbrahim YURDAKUL, Hülya UZUNİSMAİL. Eksperimental Kolit Modelinde Appendektominin Erken Dönemde İnflamasyon ve Oksidatif Stres Üzerindeki Etkileri. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2008; 39: 104-10.