Eozinofilik Sinir Sistemi Hastalıkları
Eozinofilik Sinir Sistemi Hastalıkları

Eozinofilik Sinir Sistemi Hastalıkları

9 Şubat 2017

Sinir sistemi merkezi ve periferik  (çevresel) sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik, merkezi sinir sistemini oluştururlar. Diğer sinirler ise çevresel sinirler veya periferik sinirler (sinir ucu ) olarak adlandırılırlar. Bunlar, deriden dokunma, [Devamını Oku]

Eozinofilik Meningoensefalit
Eozinofilik Sinir Sistemi Hastalıkları

Eozinofilik Meningoensefalit

8 Şubat 2017

Beynin ve zarının eozinofilik iltihabına denir. En sık parazitlere bağlı enfeksiyonlarda görülür. Ayrıca hipereozinofilik sendroma (bk., Kitap, s.116-118), maliğn hastalıklara,  tetkik amacıyla kullanılanlar da içerisinde olmak üzere ilaçlara, beyne takılan protezlere, bakteriyel enfeksiyonlara, mantar enfeksiyonlarına bağlı olarak bu hastalık oluşabilmektedir. [Devamını Oku]

Eozinofilik Optik Nörit
Eozinofilik Sinir Sistemi Hastalıkları

Eozinofilik Optik Nörit

7 Şubat 2017

Optik nörit göz sinirinin iltihabının adıdır. Göz sinirinin eozinofilik iltihabı olabilmektedir. Bu konuda bildirilen  olgu sunumları az sayıda ve çoğu da parazit enfeksiyonlarına bağlıdır. Atopik dermatiti ve optik nöriti  olan bir hastada yapılan  incelemede IgE değerleri çok yüksek bulunmuştur. Burada [Devamını Oku]

Çevre Sinirlerinin Eozinofilik İltihabı
Eozinofilik Sinir Sistemi Hastalıkları

Çevre Sinirlerinin Eozinofilik İltihabı

6 Şubat 2017

Çevre sinirlerinin eozinofilik iltihabında, birlikte eozinofilik kas hastalıkları da bulunmaktadır. Bunlar kitapta anlatılan eozinofili-miyalji sendromlu hastalardır (bk., s. 115-116 ).  Bu grupta bulunan hastaların değerlendirildiği bir çalışmada, bir bölümünde  sadece kaslar tutulurken, bir bölümünde sinirlerin [Devamını Oku]

omurilik - atopik miyelit
Eozinofilik Sinir Sistemi Hastalıkları

Atopik Miyelit

5 Şubat 2017

Omuriliğin eozinofilik hastalığı olan atopik miyelit , genetik olarak alerjik hastalıklara meyilli olan atopik kişilerde görülür ve 20 yıl önce Japonya’dan  tanımlanmıştır. Olguların çoğunda kan IgE seviyeleri yüksektir ve önemli bir bölümü  ev tozu akarı olan maytlara karşı yükselmiştir (89). [Devamını Oku]