Alerjik Hastalıklar – Alerjide Gözlenen Yakınmalar

Alerjik Hastalıklar

Alerjik  hastalıklar;  bağışıklık  sisteminin,  normalde  olmaması  gerekirken,  yabancı ama zararsız maddelere karşı aşırı reaksiyon vermesi sonucu oluşur.

– Deride; kaşıntı, kızarma, kırmızı kabarık kaşıntılı döküntüler (ürtiker veya kurdeşen), kaşıntısız sınırları belirli şişmeler (anjioödem), kuruma, pullanma,  pütürlü görünüm, kabalaşma, çatlama.

– Burunda; akıntı, kaşıntı, tıkanıklık, hapşırma.

– Gözde; akıntı, kaşıntı ve kızarıklık, batma yanma hissi.

– Solunum sisteminde; öksürük , hırıltılı solunum, nefes alma zorluğu, nefes darlığı.

– Dolaşım sisteminde; kalp hızında artma veya azalma, tansiyon düşmesi.

– Sindirim sisteminde: ağızda şişme, kaşıntı ve uyuşma, bulantı, kusma, mide ağrısı, geğirme, karın ağrısı, şişkinlik hissi, aşırı gaz çıkarma, ishal.

Yazılanlardan bir veya birkaçı birlikte olabilir (bk.,Kitap, s.105-106).

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri

Hülya Uzunismail hakkında 247 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.