Psikiyatrik Hastalığı Olanlara Öneriler

Şizofreni, bipolar hastalık gibi ciddi psikiyatrik hastalıklarda, mast hücre uyarılmasını azaltmak ilaç tedavisine yardım edebilir. Bu amaçla  kitabın V. bölümündeki genel önerilere  elden geldiğince uyulması iyi olur. Daha etkili ve sürekli korunma yapılabilmesi için, nörolojik hastalığı olanlara öneriler  bölümünde yazıldığı gibi ev içi alerjenlerine karşı tüm alerji testleri yapılarak, pozitif bulunanlar için çok kesin önlemler alınmalıdır. Ek olarak tedaviye yanıtsız olgularda doktorunun da onayı alınarak,  aynı bölümdeki kişisel önerilerden  A ve C planınlarının birlikte uygulanması düşünülebilir.  C planında gluten  duyarlılığı ve  çölyak hastalığı  araştırılır. 

Tedaviye yanıtsız depresyonda, anksiyete bozukluğunda önce gluten duyarlılığı ve çölyak hastalığı  araştırması yapılabilir. Bu amaçla kitabın V. bölümündeki kişisel önerilerden B  planı uygulanmalıdır. Çocukların dikkat eksikliği ve  hiperaktivite hastalığında, önce gıda boyalarından, ardından da gıda koruyucuları gibi diğer katkılardan uzak durmakta yarar vardır.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.