Eozinofilik Sinir Sistemi Hastalıkları

Eozinofilik Sinir Sistemi Hastalıkları

Sinir sistemi merkezi ve periferik  (çevresel) sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik, merkezi sinir sistemini oluştururlar. Diğer sinirler ise çevresel sinirler veya periferik sinirler (sinir ucu ) olarak adlandırılırlar. Bunlar, deriden dokunma, sıcaklık, titreme, ağrı gibi duyuları alan, kas hareketlerini  sağlayan ve organların çalışmasını kontrol eden sinirlerdir. Merkezi sinir sistemi, meninks adı verilen zarlarla çevrilidir ve bunların arasında koruyucu amaçlı beyin omurilik sıvısı bulunur. 

Eozinofiller, hem merkezi sinir sisteminde  hem de periferik sinirlerde hasarlar oluşturabilirler. Beyin iltihabına ensefalit, beyin zarlarının iltihabına  menenjit, hem beyinin hem de zarının iltihabına meningoensefalit, omuriliğin iltihabına miyelit denir.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.