Eozinofilik Meningoensefalit

Eozinofilik Meningoensefalit

Beynin ve zarının eozinofilik iltihabına denir. En sık parazitlere bağlı enfeksiyonlarda görülür. Ayrıca hipereozinofilik sendroma (bk., Kitap, s.116-118), maliğn hastalıklara,  tetkik amacıyla kullanılanlar da içerisinde olmak üzere ilaçlara, beyne takılan protezlere, bakteriyel enfeksiyonlara, mantar enfeksiyonlarına bağlı olarak bu hastalık oluşabilmektedir. Romatoid artrit, Behçet hastalığı ve sarkoidoz gibi otoimmün hastalıklarda da görülebilmektedir. Hastalarda çoğunlukla beyin zarı  da (meninks) tutulduğu için hastalık meningoensefalit olarak adlandırılmakta ve genelde tanısı, alınan beyin omurilik sıvısında artmış  eozinofillerin saptanmasıyla konulmaktadır (79). Sayılan nedenler dışındaki meningoensefalitlere idiyopatik meningoensefalit  adı verilmektedir .

 

Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum kitap resmi

Daha fazla bilgiye ulaşabileceğiniz ‘Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum – Mast Hücrelerinin Gizi’ E-kitabı yayında, indirimli olarak satın alıp hemen indirebilirsiniz!

 

Eozinofilik meningoensefalitler ve eozinofilik ensefalitler  çok önemli hastalıklar olduğu için literatürdeki olguları elimden geldiğince  buraya geçirdim. Biri, eozinofilik bir deri hastalığı sonucu gelişmiştir (80). Bir başka olgu sunumunda, 30 yaşında, çocukluğunda astımı ve alerjik riniti olan hasta anlatılmıştır. Bu hastada 6 ay önce de baş ağrısı olmuş ve beyinin MR incelemesinde bazı değişiklikler gözlenmiştir. İkinci gelişinde omurilik tutulmasına ait  yakınmalar ve bulgular yanında beyin omurilik sıvısında artmış eozinofiller saptanmıştır. Kan eozinofilleri normal seviyede bulunmuştur. Beyin MR bulguları ve yakınmaları, yüksek doz kortizon tedavisi ile belirgin olarak düzelmiştir (81).

Diğer bir olgu sunumunda, beyin tümörüne ait MR bulguları veren, yapılan  beyin biyopsisinde damar çevresindeki dokularda ve beyin dokusunda artmış eozinofiller bulunan bir hasta anlatılmıştır. Sonra MR bulguları kendiliğinden kaybolmuştur. Hastanın kan eozinofilleri de yüksek bulunmuştur. Yazarlar eozinofillerden açığa çıkan ve sinirler üzerine toksik etki yapan bir proteinin geçici beyin hastalıklarında rol oynayabileceğini ileri sürmüştür (82). Eozinofil toplanmasına bağlanan geçici beyin değişikliklerinin tomografi ile saptandığı bir olgu sunumu daha bulunmaktadır. Bu hastanın alerjik meningoensefalit olduğu yazılmaktadır (83).

Bunları yazma amacım, nedeni bilinemeyen bir beyin iltihabında hastanın, alerjik bir hastalık geçmişi veya o anda alerjik bir hastalığı varsa,  kan eozinofilleri artmışsa ya da daha önce benzer beyin hastalığı geçirmişse eozinofilik ensefalitin akla gelmesi içindir.

Eozinofilik meningoensefalitin, psikiyatrik yakınmalara neden olabileceğini bir olgu sunumu göstermektedir. 2008 yılında yayınlanan ve  literatürdeki  ilk olgu olduğu bildirilen yazıda, delirium gelişen 8 yaşında bir erkek çocuğu anlatılmıştır. Tedavisinde de psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlardan yararlanılmıştır (84).

Öneriler

Kitabın V. bölümündeki  genel öneriler yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, bu hastaların tedavisine yardım edebilir . Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testlerinin yapılması iyi olur. D planı uygulanmamalıdır.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

79. Graeff-Teixeira C, da Silva AC, Yoshimura K. Update on eosinophilic meningoencephalitis and its clinical relevance. Clin Microbiol Rev. 2009;22:322-48.
80. Turkeltaub PE, Guzman MA, Lee EB, Galetta SL. Idiopathic eosinophilic meningoencephalomyelitis following Well syndrome. Neurology. 2009;73:2037-9.

81. Suzuki J, Sugeno N, Nishiyama S, et al. Case of recurrent encephalomyelitis associated with eosinophilia in CSF. Rinsho Shinkeigaku. 2012;52:571-5.

82. Tamaru Y, Nakashita M, Ito H, Okumura R, Matsumoto S, Imai T. Spontaneous remission of a massive CNS inflammation with eosinophilic infiltrate. Intern Med. 2003;42:424-7.

83. Berlit P. Multiple transient brain-infiltrates in allergic meningo-encephalitis. Contribution to the differential diagnosis of CSF-eosinophilia (author’s transl). Arch Psychiatr Nervenkr. 1981;230:351-9.

84. Hong DS, Bernstein M, Smith C, Gans H, Shaw RJ. Eosinophilic meningoencephalitis: psychiatric presentation and treatment. Int J Psychiatry Med. 2008;38:287-95.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.