Eozinofilik Endokardit

Eozinofilik endokardit histopatolojik görünüm

Eozinofilik endokardit, kalbin içini döşeyen ve endokart adı verilen dokunun eozinofilik iltihabıdır. Endokart kalp kapaklarını da saran bir dokudur. Endokardit yapan nedenlerin başında bakteriler bulunur. Bakteriyel endokardit, aslında endokardit olgularının çok büyük bir grubunu oluşturur ve çok zor bir hastalıktır. Mantarlar ve parazitlere bağlı endokarditler de vardır. İlk eozinofilik endokardit hastası 1951’de yayınlanmıştır. O tarihten beri çok sayıda eozinofilik endokardit olguları bildirilmektedir. Bu hastalık tropikal ülkelerde parazitlere bağlı olarak gelişmektedir.   Eozinofilik endokarditlerin büyük bir bölümünde neden hipereozinofilik sendromdur (bk., Kitap, s. 116-118).

Eozinofil hücrelerinin lösemisi (bir çeşit kan kanseri) az sayıda da Churg-Strauss sendromuyla birlikte olan olgu sunumları vardır. Diğer kanserlere veya ilaç reaksiyonuna bağlı olan olgular da bildirilmiştir.

Eozinofilik endokarditte, endokart  fibroz dokuyla sertleşmiştir. Sertleşmiş  endokart genişleyemez ve kanın kalbe kolayca dolması zorlaşır. Sert doku kalp kapaklarını da kalınlaştırır ve işlevlerini bozar. Bu hastalarda nefes darlığı vardır, ateş, halsizlik olabilir. Kalp ritm bozuklukları görülebilir. Ayrıca kalp duvarına yapışmış büyük trombüsler oluşur, bunlar  kanın kalbe dolmasını engellerler. Trombüs pıhtı demektir ve ondan kopan parçacıklar beyin, böbrek, bağırsak ve bacakların damarlarını tıkayarak  büyük hasarlar oluşturabilir. Çok zor bir  hastalıktır. Tedavide kortizon kullanılır, yanıt alınamayan olgulara kemoterapi (kanser tedavisi uygulanan ilaçların verilmesi) yapılır. Trombüsler ve sertleşmiş kapaklar için ameliyat gerekebilir (72). Aslında bu hastalarda IgE  bakılan bir olgu sunumu bulunmaktadır. O da normal değerin biraz üstünde çıkmıştır.

Öneriler: Kitabın V. bölümündeki genel öneriler yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, bu hastaların tedavisine yardımcı olabilir. Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testlerinin  yapılması iyi olur. D planı uygulanmamalıdır.

Kitap: Artık Hastalığımla  Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi). Nobel Tıp Kitabevleri.

72. Benezet-Mazuecos J, de la Fuente A, Marcos-Alberca P, Farre J. Loeffler endocarditis: what have we learned? Am J Hematol. 2007;82:861-2.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.