Eozinofilik Miyokardit

Eozinofilik miyokardit histopatolojik görünüm

Kalp kasının eozinofilik iltihabına eozinofilik miyokardit denir.  Şu ana kadar bildirilen olgu sayısı 30 civarındadır. Ama otopsi verilerine göre sıklığı %0.5’dir. Otopsi patoloji kliniklerinde, ölümden sonra yapılan  gözle görülen ve histopatolojik olan değişiklikleri inceleyen bir uygulamadır.  Bu bilgi hastalığın kolay kolay tanınamadığının kanıtıdır. Miyokart iltihabı  çoğunlukla virüs, bakteri, parazit gibi enfeksiyon ajanlarına ve ilaçlara bağlı olarak gelişir veya otoimmün olabilir. Eozinofilik miyokardit daha çok ilaç alerjilerinde, Churg-Strauss  sendromu ve hipereozinofilik sendromlu (bk., Kitap, s.116-118)  olgularda görülür.  

Eozinofiller yer yer veya yaygın olarak miyokartta bulunur. Hastaların kanlarında da eozinofiller artmıştır ve ECP değerleri yükselmiştir. Ateş, titreme, halsizlik, kilo kaybı, göğüs ağrısı, kalp yetmezliği, kalp hızında artma veya azalma ve ani ölümler olabilir. Tanı için gerekli kriterler, kan eozinofillerinin artması, kalbe ait enzimlerin yükselmesi, kalbe ait yakınmaların olması, ekokardiyografide değişikliklerin olması, ve koroner anjiografilerinde dikkate değer değişikliklerin olmaması şeklinde sıralanabilir. Kesin tanı için kalbin içini döşeyen dokudan ve kas tabakasından biyopsiler alınması gerekir. Eozinofiller yer yer olabileceği için atlamamak amacıyla biyopsi sayısı fazla tutulmalıdır.

Bu hastalarda hem kalbin kasılması hem de gevşemesi bozulur. Kalbin içinde pıhtılar (trombüsler), kalp kasında anevrizma adı verilen genişlemeler olabilir veya yırtılma oluşabilir. Tedavide kortizon kullanılır. Yanıt alınmayan olgularda bağışıklığı baskılayan ilaçlara geçilir. Kan ECP değerlerindeki değişmelere göre tedavilerin etkinliği değerlendirilmektedir  (73).

Öneriler

Kitabın V. bölümdeki genel öneriler yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, bu hastaların tedavisine yardımcı olabilir. Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testlerinin  yapılması iyi olur. D planı uygulanmamalıdır.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi). Nobel TıpKitabevleri.

73. Rizkallah J, Desautels A, Malik A,et al. Eosinophilic myocarditis: two case reports and review of the literature. BMC Res Notes. 2013;6:538.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.