Eozinofilik Bronşit

Eozinofilik bronsit histopatolojik gorunum

Eozinofilik bronşitte öksürük ön plandadır. Eozinofiller, astım hastalığında da  soluk borularında artmış sayıdadır. Ama orada krizler halinde gelişen bir tablo vardır. Eozinofilik bronşitte astım krizleri olmaz. Aslında astımı anlatırken hastaların bir bölümünde sadece öksürük krizleri olduğu yazılmıştı. Eozinofilik bronşitin astımın bir şekli olduğu da düşünülmektedir. Adı, astım olmayan eozinofilik bronşittir

Bu hastalık fırıncılarda, dökümcülerde de görülür ve mesleki eozinofilik bronşit olarak adlandırılır. Eozinofilik bronşittin nedenleri olarak, eozinofilik pnömoni için saydıklarımın yanına hava  alerjenleri de eklenir  ama hastaların çoğunda olayı neyin tetiklediği bulunamaz. Ana yazısına ulaşamadığım bir olgu sunumunda yumurtaya bağlı, eozinofili, soluk borularında genişleme, astım ve pnömoni  olgusu bildirilmektedir (93).

Öneriler: Uygun tedavi ve ev içi havası alerjenlerini elden geldiğince uzaklaştırarak sonuç alınmadığında,  kitabın V. bölümündeki genel önerilerin diğer uygulamaları  yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, tedaviye yardımcı olabilir .

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

93. Ishihama T, Mukoyama T, Baba M. A case of egg-induced BEAP syndrome (bronchiectasis, eosinophilia, asthma, pneumonitis. Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi. 1982;20:694-700.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.