Eozinofilik Pnömoni

Eozinofilik Pnömoni

Eozinofilik pnömoninin ilk tanımlanan şekli Löeffler  sendromudur. Bu sendrom, kısa sürede iyileşen, akciğer filminde değişken yoğunluk artmaları ve beraberinde kan eozinofillerinin artmasıyla seyreden bir hastalıktır. Günümüzde bu hastalık akut eozinofilik pnömoni olarak adlandırılmaktadır. Hastalığın kronik şekli de vardır. Genelde kortizondan iyi yanıt alınır ama ağır şekli hastayı çok zora sokar. Nedenlerin başında ilaçlar, parazit, mantar ve tüberküloz enfeksiyonları sayılabilir. Ayrıca bazı hastalıkların seyri sırasında da oluşabilir. Bunlar,  Churg-Strauss sendromu ve hipereozinofilik sendromdur . Bir olgu sunumunda,  sağlıklı gıdalarla ilgili diyete (Mulberry Diyeti) bağlı olduğu şüphe edilen bir eozinofilik pnömoni hastası bildirilmektedir (92).

Öneriler: Kronik olgularda, uygulanan tedavilerle sonuç alınamadığında, kitabın V. bölümündeki genel öneriler  yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, tedaviye yardımcı olabilir .

92.Takeda E. Acute eosinophilic pneumonia suggesting the involvement of health food. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi. 2006 ;44:34-8.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.