Çölyak Hastalığı Ve Diğer Otoimmün Hastalıklar

glutensiz mısır ekmeği

Çölyak hastalarında diğer otoimmün hastalıklar artmıştır. Bu konuyu araştıran 2 çalışma ile; çölyak hastalarında otoimmün hastalıkların yaşla artan  özellik gösterdiği, bu hastaların akrabalarında da  otoimmün hastalıkların artmış olduğu, glutensiz diyetin hastaları otoimmun hastalıkların gelişmesinden koruduğu sonuçlarına varılmıştır (35, 36). (bk., Kitap, s. 96).

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

35. Cosnes J, Cellier C, Viola S,et al. Incidence of autoimmune diseases in celiac disease: protective effect of the gluten-free diet. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008;6:753-8.

36. Nass FR, Kotze LM, Nisihara RM, Messias-Reason IT, Utiyama SR. Autoantibodies in relatives of celiac disease patients: a follow-up of 6-10 years. Arq Gastroenterol. 2012 ;49:199-203.

 

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.