Gıdalara Bağımlı, Egzersizle Uyarılan Anafilaksi

Gıdalara Bağımlı, Egzersizle Uyarılan Anafilaksi

Gıdalara bağlı olarak gelişen, egzersizle (yorulunca, örneğin hızla bir yere yetişmeye çalışırken) oluşan ve anafilaksiye neden olan alerji şeklidir. Bu alerji önce buğday için tanımlanmıştır ama zaman içerisinde her gıdayla oluşabildiği anlaşılmıştır (5). Ayrıca anafilaksi olmadan, alerjilerde gözlenen diğer yakınmalarla ortaya çıkabileceği de anlaşılmıştır (bk., Kitap, s. 108-109).

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

5. Kim CW, Figueroa A, Park CH, et al. Combined effects of food and exercise on anaphylaxis. Nutr Res Pract. 2013;7:347-351.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.