Devic Hastalığı

Diğer  adı neuromyelitis optica’dır  (NMO) olan bu hastalık göz sinirinin ve omuriliğin ataklarla seyreden  otoimmün hastalığıdır. Burada bağışıklık sistemi kişinin göz ve omurilik sinirlerinin miyelin kılıfını hedef almıştır ve onlarda hasar oluşturur. Göz sinirinin hastalığı bulanık görme atakları yapar ve hastaların yarısında 5 yıl içerisinde en az bir gözde görme kaybı gelişir. Ataklar sırasında bulantı, baş dönmesi hatta epilepsi nöbeti bile görülebilir. Omuriliğin hastalığı ise, kollarda ve bacaklarda güç kaybı, uyuşma, ağrı ve idrar tutamama gibi yakınmalara neden olur.

Devic Hastalığı ve eozinofiller

Devic hastalığı olanların otopsilerinde, hasta dokularda eozinofiller artmış sayıda bulunmuştur (95, 96). Beyin omurilik sıvısında eozinofillerden açığa çıkan ECP’nin de artmış olduğu saptanmıştır (97). Eozinofillerin bu hastalığın oluşmasındaki rolleri deneysel bir çalışmayla da gösterilmiş ve mast hücre stabilizörü  (eozinofillere de benzer etki yapar) olan ve kitapta sık sık anlatılan ilaçlardan biriyle hayvanlarda oluşan hasarlar azaltılmıştır (98). 

Bu hastalarda kanda IgM antikorları artmıştır (99). Sindirim sistemine ait çeşitli antikorlara bakılan bir çalışmada, AGA ve ASCA antikorları kontrol  grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuştur (100).

Devic Hastalığı ve çölyak hastalığı

Literatürde Devic hastalığıyla çölyak  hastalığı birlikteliği olan 7 hasta bildirilmiştir  ve  glutensiz diyetin etkisi konusunda fazla bilgi bulunmamıştır.  Çölyak hastalığı tanısı konduktan sonra tekrarlayan ama  şiddetleri çok hafif olan ataklarla seyreden  2 kadın hasta da bunlar arasındadır (101). O hastalarda atakların şiddetinin çok hafif olması ilgi çekicidir. Glutensiz diyet, atakların şiddetinin hafif olmasına neden olabilir ve tekrarlayan ataklar glutensiz diyetin aralıklı olarak yanlışlıkla bozulmasına bağlı olabilir. Belki de eklenen başka gıda veya gıdalara ait alerji veya duyarlılıklar  atakları oluşturabilir.  Diğer ikisinde ise çölyak hastalığı daha sonra saptanmış ve glutensiz diyete rağmen ataklar tekrarlamıştır (102).

Öneriler

Bu hastaların öncelikle kitabın V. bölümündeki genel önerilere elden geldiğince uymaları bazı yararlar sağlayabilir. Atakları uygulanan tedaviye rağmen tekrarlayan hastaların, doktorlarının onayını  alarak aynı bölümdeki kişiye özel önerilerden A ve C planlarını uygulamaları düşünülebilir. Bu hastalarda D planı uygulanmamalıdır. Bazı bilgiler için ek kitabın  “Nörolojik hastalığı olanlara öneriler″ bölümünün okunması iyi olur.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

95. Hengstman GJ, Wesseling P, Frenken CW, Jongen PJ .Neuromyelitis optica with clinical and histopathological involvement of the brain. Mult Scler . 2007;13:679-82.

96. Lucchinetti CF, Mandler RN, McGavern D, Bruck W, Gleich G, et al. A role for humoral mechanisms in the pathogenesis of Devic’s neuromyelitis optica. Brain . 2002; 125:1450-61.

97. Correale J, Fiol M . Activation of humoral immunity and eosinophils in neuromyelitis optica. Neurology. 2004; 63:2363-70.

98. Zhang H, Verkman AS. Eosinophil pathogenicitiy mechanism and  therapeutics in neuromyelitis optica. J Clin Invest. 2013;123:2306-16.

99. Correale J, Fiol M. Activation of humoral immunity and eosinophils in neuromyelitis optica. Neurology. 2004;63:2363-70.

100.Banati M, Csecsei P, Koszegi E,  et al. Antibody response against gastrointestinal antigens in demyelinating diseases of the central nervous system. Eur J Neurol. 2013; 20:1492-5.

101. Bergamaschi R, Jarius S, Robotti M, Pichiecchio A, Wildemann B, Meola G. Two cases of benign neuromyelitis optica in patients with celiac disease. J Neurol. 2009;256:2097-9.

102. Jacob S, Zarei M, Kenton A,et al. Gluten sensitivity and neuromyelitis optica: two case reports.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005;76:1028-30.

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.