Well Sendromu

Well Sendromu

Derinin bir eozinofilik hastalığıdır. Eozinofilik sellülit de denir. Ailevi geçişli, nadir görülen bir hastalıktır. Deride kırmızı renkte alanlar vardır. Hastalarda ataklar şeklinde ateş, titreme ve eklem ağrıları olur. Konjunktivit, işitme kaybı ve amiloid adındaki bir proteinin dokulara birikmesi ile oluşan ciddi bir hastalık olan amiloidoz da bulunur. Nadiren perikardit oluşabilir. Böbrek amiloidozu sonucu böbrek yetersizliği gelişebilir.

Öneriler: Tıbbi tedaviye yanıtsız olgularda, kitabın V. bölümündeki genel ve kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması yararlı olabilir.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerin Gizemi), Nobel Tıp Kitabevleri.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.