Wegener Granulomatozu

Wegener granulomatozunda küçük ve orta çaplı damarları tutulur, çoğunlukla üst solunum yolları, akciğer ve böbrekler hastadır. Ateş, halsizlik, kilo kaybı yanında göz, deri, eklem tutulumları da olabilir. 

Wegener granulomatozu ve eozinofiller
Hasta sayısı çok olan bir çalışmada, akciğer  dokusunda eozinofil artışı incelenen her olguda saptanmıştır (76). Sadece göz tutulumu olanlarda yapılan bir çalışmada, gözdeki eozinofillerin uyarılmış olmasının, hastalığın yaygınlaşacağını önceden bildiren bir gösterge olabileceği sonucuna varılmıştır (77).

Not: Vaskülitler başlığında yazılmış olan  “Vaskülitli hastalara öneriler″ bölümünün okunması yararlı olabilir.

76.Travis WD, Hoffman GS, Leavitt RY, Pass HI, Fauci AS (1991) Surgical pathology of the lung in Wegener’s granulomatosis. Review of 87 open lung biopsies from 67 patients. Am J Surg Pathol 15:315-33.

77. Choopong P, Khan N, Sangwan VS, et al. Eosinophil activation in Wegener’s granulomatosis: a harbinger of disease progression? Ocul Immunol Inflamm. 2005;13:439-45.

 

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.