Toksik Yağ Sendromu

Toksik Yağ Sendromu

1982 yılında İspanya’da, karıştırılmış kolza yağına bağlı çok ağır seyirli, hastaların bir bölümünde ölüme, çok büyük bir bölümünde de tüm yaşantılarını etkileyen otoimmün, nörolojik, psikiyatrik hastalıklara, kas, eklem ağrıları ve eklemlerinde şekil bozukluğuna neden olan bir hastalık salgını olmuşur (57). Bu hastaların kanlarında eozinofiller, derilerinde de mast hücreler ve eozinofiller artmıştır (bk. Kitap, s. 113-115). Toksik zehirli, zararlı demektir. Sendrom, birbirinden farklı, ama bir araya geldiğinde bir hastalık tablosunu gösteren bulgular topluluğudur. Hastalığa toksik yağ sendromu denirken hastalara da toksik yağ kurbanları adı verilmiştir. Hastalığın oluş mekaizması  tam olarak açıklanamamıştır. Bu hastalar, otoimmün hastalıkların  2-4 ay gibi çok  kısa süre içerisinde bile gelişebileceğini göstermiştir.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

57. Martinez-Tello FJ, Navas-Palacios JJ, Ricoy JR,et al. Pathology of a new toxic syndrome caused by ingestion of adulterated oil in Spain. Virchows Arch A Pathol Anat Histol. 1982;397:261-85.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.