Solunum Sistemi Hastalıkları

Solunum sisteminin en sık rastlanan kronik hastalıklarından biri olan astım ve seyrek gözlenen eozinofilik hastalıkları III. bölümde anlatıldı. Bu bölümde de  üç önemli akciğer hastalığı değerlendirildi. Bunlardan ikisi otoimmün kaynaklı sarkoidoz ve akciğer hemosiderozudur. Diğeri ise kalıtsal akciğer hastalığı olan kistik fibrozistir. Bir yandan sık tekrarlayan akciğer infeksiyonları, öte yandan pankreas enzim yetersizliği geliştiğinde ortaya çıkan ishal çocukların yaşamını zorlaştırırken, hastalık tablosuna eklenen beslenme eksikliği gelişmelerini de engeller. Bu hastalıkla ilgili bazı yararlı bilgiler verildi.

Hülya Uzunismail hakkında 242 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.