Sindirim Sistemi Hastalıkları

Bu kitapta anlatılan sindirim sistemi hastalıklarından bir grubu fonksiyonel sindirim sistemi hastalıklarıdır. Bunlardan irritabl bağırsak sendromu (İBS) ve fonksiyonel dispepsi toplumda çok sık gözlenir. Fonksiyonel adı, yapılan incelemelerde organik yani yapısal bir bozukluğun  bulunamaması nedeniyle verilmiştir. Bu hastalıklarda en az 6 aydan beri, sürekli veya aralıklı olarak hastayı rahatsız eden, bazen çok şiddetli olabilen yakınmalar vardır. Tedavileri çoğu zaman başarılı olmaz. Diğer bir sindirim sistemi hastalığı reflü hastalığı olarak da bilinen reflü özofajittir. O da kronik, sürekli mide koruyucu ilaç kullanımı gerektiren, bazen de ilaçlara rağmen mide yanmasının  devam ettiği bir hastalıktır.

Günümüzde, tedavisinde başarılı olunan sindirim sistemi hastalıklarından biri ülserdir.  Ülser, onikiparmak bağırsağında ve midede oluşan, çapları çoğunlukla 0.5-1 cm arasındaki yaralara denir. Özellikle bahar aylarında tekrarlayan bezdirici mide ağrısı yanında kanama, delinme, mide çıkışında daralma gibi çok zor tablolara da neden olan bu hastalık, uzun yıllar boyunca insanları perişan etmiştir ama bugün bir yandan mide asit salgılanmasını çok başarılı bir şekilde azaltan ilaçlarla bir yandan da Helicobacter pylori’nin ortadan kaldırılmasıyla sorun olmaktan çıkmıştır.

Sindirim sisteminin tedavide başarılı olunan diğer bir hastalığı da çölyak hastalığıdır.  Otoimmün bir hastalık olan çölyak hastalığının tedavisi glutensiz diyetle yapılır. Oysa sindirim sisteminin diğer otoimmün hastalıkları olan Crohn hastalığı, ülseratif kolit, primer sklerozan kolanjit, primer biliyer siroz, otoimmün hepatit, otoimmün pankreatitin tedavileri bazen çok zor olabilir. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların tek başına veya biyolojik ajan adı verilen yeni ilaçlarla birlikte kullanılmalarına rağmen istenilen sonuçlar alınamaz.

Bu kitapta, tedaviyle yanıt alınamayan fonksiyonel veya organik pek çok sindirim sistemi hastalığına yardımcı olacak bilgiler bulunmaktadır.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

Hülya Uzunismail hakkında 242 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.