Sensorinöral İşitme Kaybı

İç kulak

İç kulak hastalıkları yanında işitme siniri veya beyinle ilgili hastalıkların rol oynadığı işitme kayıplarıdır. Sesleri algılama yetisinde tam veya kısmi azalma vardır.

Ani gelişen sensorinöral işitme kayıplarında alerjik hastalık hikayesi %61 olarak bulunmuştur (170).

Son yıllarda, sensorinöral işitme kaybı ile çölyak hastalığı arasında ilişki olabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla, çölyak hastalarında işitme kaybı araştırması yapan çalışmalarda %40 gibi ve istatistiksel  incelemede çok anlamlı yüksek  oranlar saptanmıştır (171, 172). Konu daha geniş olarak kitapta anlatıldı (bk., s.191).

Öneriler: Henüz glutensiz diyetin bu hastalığa etkisini araştıran bir çalışma yoktur ama, yapılan tetkikleri sonucu sensorinöral olduğu kesinleşmiş ve yeni başlamış işitme kayıplarında, kitabın V. bölümündeki B planı  uygulanıp, pozitiflik saptandığında 6 ay süreli glutensiz diyet denenebilir. 

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

170. Keleş E, Sapmaz E, Gödekmerdan A. The role of allergy in the etiopathogenesis of idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013;270:1795-801.

171. Leggio L, Cadoni G, D’Angelo C,et al. Coeliac disease and hearing loss: preliminary data on a new possible association. Scand J Gastroenterol. 2007;42:1209-13.

172.Hizli S, Karabulut H, Ozdemir O, Sensorineural hearing loss in pediatric celiac patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011;75:65-8.

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.