Safra Yollarının Eozinofilik İltihabı

Eozinofilik iltihap

Safra yollarının eozinofilik hastalığı konusunda bildirilmiş olgu sunumları bulunmaktadır. Eozinofillerin çok artmış olduğu iltihap safra yollarını daraltarak tıkanma sarılığına neden olabilir (53). Bildirilen olgularda tıkanmalar iki ana safra yolunun birleşme yerinde, karaciğer dışındaki  safra kanalında, safra kanalının alt ucunda oluşmuştur. Bunlarda karaciğer içindeki daha küçük safra yollarında ve safra kesesinde de eozinofilik iltihap saptanabilmektedir.  

Öneriler: Kitabın V. bölümündeki genel öneriler yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına  uyulması, bu hastaların tedavisine yardımcı olabilir.  Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testlerinin  yapılması iyi olur. D planı uygulanmamalıdır.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri

53. Fragulidis GP, Vezakis AI, Kontis EA, et al. Eosinophilic Cholangitis–A Challenging Diagnosis of Benign Biliary Stricture: A Case Report. Medicine (Baltimore). 2016;95(1):e2394.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.