Pankreas Hastalıkları

Pankreas iltihabına pankreatit denir. Pankreas hastalıklarından biri olan akut pankreatit, çoğunlukla safra taşları, alkol kullanımı, kan trigliserit (kan yağlarından biri)  seviyesinin yükselmesi, bazı ilaçların zararlı etkileri ve pankreas kanalına uygulanan girişimler sonucu  gelişen bir hastalıktır.  Kısa süreli hastalıklara akut hastalıklar denir. Akut pankreatitte ana yakınma birdenbire başlayan çok  şiddetli karın ağrısıdır, genellikle ağır seyreder, hatta hastaların kaybedilmesine bile neden olabilir. Kronik pankreatitte de karın ağrısı olguların çoğunda gözlenir. Uzun süreli hastalıklara kronik hastalık adı verilir. Bunlar devamlı olarak veya zaman zaman ataklar yaparak sürer gider.  Kronik pankreatitli  hastaların diğer yakınmaları ise yağlı ishaldir. İshal zamanla onların beslenmelerini bozar ve zayıflamalara neden olur. Kronik pankreatitin ana nedenlerinden biri alkoldür. 

Pankreasın otoimmün hastalıkları  tip I ve II otoimmün pankreatitlerdir.  Tip II otoimmün pankreatit olguları, bazı hastalarda akut pankreatit ataklarıyla seyredebileceği  için, nedeni saptanamamış akut pankreatit atakları geçiren hastaların, o bölümü okumalarını öneririm.  Otoimmün pankreatitler  kronik pankreatit nedenleri arasındadır.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.