Otoimmün Miyokardit

Miyokardit kalp kasının iltihabına denir. Enfeksiyon ajanları, özellikle de virüsler  miyokardit oluşmasında önemli rol oynarlar. Ayrıca otoimmün ve idiopatik miyakarditler de vardır. Bu hastalarda kalp karıncıklarının kasılması  bozulabilir, kalp ritminde düzensizlikler bulunabilir. İleri evrede kalp yetersizliği gelişebilir. 

Çölyak hastalığı ve otoimmün miyokardit

Bu konuda  yapılmış bir çalışmada 187 miyokarditli hastada EMA ve IgA tTGA’lara bakılmıştır. Yüksek çıkanlar histopatolojik incelemeye alınmışlar ve 9’unda çölyak hastalığı bulunmuştur. Oran % 4.8, neredeyse 20 hastanın birinde çölyak hastalığı var demektir. Bu hastaların hepsinde demir eksikliği anemisi ve kalbe ait otoantikorlarda pozitiflik saptanmıştır. Hastaların 5’inde kalp yetersizliği, 4’ünde de ritm bozukluğu bulunmuştur.  Kalp yetersizliği olan hastalara bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçla birlikte glutensiz diyet uygulanmış ve kalp fonksiyonlarında düzelmeler gözlenmiştir. Ritm bozukluğu olanlara sadece glutensiz diyet uygulanmış ve bunlarda da düzelmeler saptanmıştır (65). Çalışmanın yayınlanma tarihi  bundan 14 sene öncedir, çok yararlı bir araştırmadır. Gönül isterdi ki  o tarihten sonraki yıllarda da bu konu üzerinde durulsun. Daha başka çalışmalarla bu sonuçlar desteklensin. Ama ne yazık ki başka çalışma yapılmamıştır.

Otoimmün miyokardit ve mast hücreleri

Deneysel olarak otoimmün miyokardit geliştirilmiş farelerde, mast hücrelerini stabilize eden ilaçlardan birinin yararını bildiren bir çalışma bulunmaktadır. Mast hücreler otoimmün hastalıklarda rol oynayan hücreler  oldukları için doğal olarak beklenen bir sonuçtur. Yazarlar bu ilaçları hastaların tedavisinde önermektedir (66).

Öneriler: Bu hastalığın otoimmün bir hastalık olması  nedeniyle,  kitabın son bölümündeki genel ve kişiye özel önerilere elden geldiğince uyulması yararlı olur. Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testleri yapılmalıdır. Glutensiz diyetle zaman geçirmemek için kişiye özel önerilerden A ve C planı birlikte uygulanmalıdır. Çünkü C planında zaten çölyak hastalığı için gereken testler de istenmektedir. D planı uygulanmamalıdır.

Kitap:Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri

65. Frustaci A, Cuoco L, Chimenti C,et al. Celiac disease associated with autoimmune myocarditis. Circulation. 2002 ;105:2611-8.

66. Mina Y, Rinkevich-Shop S, Konen E, et al.  Mast cell inhibition attenuates myocardial damage, adverse remodeling, and dysfunction during fulminant myocarditis in the rat.J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2013 Mar;18(2):152-61. Epub 2012 Nov 19.

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.