Myastenia Gravis

düşük göz kapağı

Myastenia gravis otoimmün bir hastalıktır. İstemli hareketleri sağlayan kaslarla, onları uyaran sinirlerin birleşme yeri olan  sinir-kas kavşağındaki yapıya karşı otoantikorlar oluşmuştur.  Kaslarda güçsüzlük ana belirtidir,  güçsüzlük kaslar kullanıldıkça ortaya çıkar, dinlenince azalır. İlk etkilenen kaslar gözü hareket ettiren kaslardır ve hastalık çoğunlukla göz kapağında düşme, çift görme gibi gibi yakınmalarla başlar. Yüzde, ağız çevresinde, dilde, çiğneme, yutma kaslarında güçsüzlük sonucu konuşma, çiğneme, yutma güçlüğü, ses kısıklığı oluşur.  Solunum kaslarının güçsüzlüğü, yaşam kaybına neden olabilen solunum yetmezliği yapabilir.

Myastenia gravis, timus bezi, mast hücreleri ve eozinofiller

Bu hastalıkta otoantikorların  timus bezinde yapıldığı düşünülmektedir ve hastalığın tedavisinde bu bez cerrahi olarak çıkarılmaktadır. Timus göğüs kemiği arkasında yerleşmiş, T lenfositlerin olgunlaştığı bir dokudur. Diğer insanlarda %1’in altında olan timus bezinin timoma adındaki tümörü myastenia gravisli hastalarda %10 (119) ile %16  (120) arasında değişir.  Timoma  olmayan hastaların bir bölümünün timusunda mast hücre ve eozinofiller artmıştır (120, 121). Bu hastalarda alerjik konjunktivit sıklığı artmıştır (122).

Myastenia gravisli hastalarda çölyak hastalığı sıklığı %4.3 olarak bulunmuştur (123). Literatürde glutensiz diyetin etkisi bir hastada bildirilmiştir ama nörolojik hastalık devam etmiştir (124).

Öneriler

Bu hastaların öncelikle kitabın V. bölümündeki genel önerilere elden geldiğince uymaları bazı yararlar sağlayabilir. Tedavi ile istenilen yanıtı alamayan hastaların, doktorlarının onayını alarak aynı bölümdeki kişiye özel önerilerden A ve C planlarını  uygulamaları düşünülebilir. D planı uygulanmamalıdır. Bazı  bilgiler için ek kitabın  “Nörolojik
hastalığı olanlara  ö
neriler″ bölümünün okunması iyi olur.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi),  Nobel Tıp Kitabevleri

119. Bak V, Spalek P, Petrovajova T, et al. Thymic tumours associated with Myasthenia gravis: a long term observation study of operated patients. Bratisl Lek Listy. 2013; 114:464-8.

120. Malhotra V, Tatke M, Khanna SK, Gondal R . Thymic histology in myasthenia gravis. Indian J Chest Dis Allied Sci.1992; 34:117-21.

121. Halícek F, Rosai J. Histioeosinophilic granulomas in the thymuses of 29 myasthenic patients: a complication of pneumomediastinum. Hum Pathol. 1984;15:1137-44.

122. Murai H, Osoegawa M, Ochi H, Kira J. High frequency of allergic conjunctivitis in myasthenia gravis without thymoma.  J Neurol Sci. 2004; 225:27-31.

123. Freeman HJ, Gillett HR, Gillett PM, Oger J (2009) Adult celiac disease with acetylcholine receptor antibody positive myasthenia gravis. World J Gastroenterol. 2009;15:4741-4.
124. Csaplár M, Juhász M, Muzes G,  et al. Association of coeliac disease and myasthenia gravis. Orv Hetil. 2006;147:841-4.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.