Kronik Pelvik Ağrı

Pelvik ağrı

Kronik Pelvik Ağrı daha çok kadınlarda olmak üzere karnın alt bölgesinde hissedilen uzun süreli ağrılarla seyreden bir hastalıktır. Çeşitli nedenleri vardır.

Erkeklerde büyük çoğunlukla prostat iltihabına bağlanmaktadır ama bu iltihabın oluş nedeni bilinmemektedir. Bir çalışmada, hastaların prostat sıvılarında mast hücrelerinin uyarılmasıyla salınan bazı maddelerin arttığı gösterilmiştir. Ayrıca aynı çalışmanın deneysel bölümünde, hem mast hücrelerinin rolü hem de mast hücre stabilizörlerinin yararı gösterilmiştir (38).Kadınlarda da mast hücrelerinin rolü olabileceği üzerinde durulmaktadır (39).

Günümüzde artık ağrı ile mast hücreleri (40) ve onların içerisindeki granüllerde bulunan ve uyarıldıklarında boşaltılan kimaz enzimi arasında ilişki de kurulmaya başlanmıştır (41). Aslında interstisyel sistitle pek çok yönden çakıştığı bildirilen (42)  kronik pelvik ağrıda mast hücre stabilizörlerinden yararlanılabilir. Hatta bu konuda ilaç olmayan ama mast hücreler üzerine benzer etkiyi yapan flavonoid adlı  bir bitkisel ürünün de yararlı olabileceği üzerinde durulmaktadır (43).  

Öneriler: Tedaviye yanıt vermeyen hastalarda, eğer kitabın V. bölümündeki ipuçlarından (bk, s.206) biri varsa, aynı bölümdeki genel önerilerden su uyarılarına ve katkısız beslenmeye uyulması yanında A ve C planlarının uygulanması yarar sağlayabilir. 

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

38.Done JD, Rudick CN, Quick ML, Schaeffer AJ, Thumbikat P. Role of mast cells in male chronic pelvic pain. J Urol.2012 Apr;187(4):1473-82.

39.Graziottin A, Skaper SD, Fusco M.Mast cells in chronic inflammation, pelvic pain and depression in women. Gynecol Endocrinol.2014 Jul;30(7):472-7.

40.Wood JD. Visceral pain: spinal afferents, enteric mast cells, enteric nervous system and stress. Curr Pharm Des. 2011; 17(16):1573-5.

41.Demir IE, Schorn S, Schremmer-Danninger E, Wang K, Kehl T, Giese NA, Algül H, Friess H, Ceyhan GO. Perineural mast cells are specifically enriched in pancreatic neuritis and neuropathic pain in pancreatic cancer and chronic pancreatitis. PLoS One.2013;8(3):e60529.

42.Moldwin RM.Similarities between interstitial cystitis and male chronic pelvic pain syndrome.Curr Urol Rep.2002 Aug;3(4):313-8.

43.Theoharides TC, Bielory L.Mast cells and mast cell mediators as targets of dietary supplements. Ann Allergy Asthma Immunol.2004 Aug;93(2 Suppl 1):S24-34.

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.