Kounis Sendromu (Koroner Alerjisi)

Son 25 yıldır tanımlanan bir hastalıktır. Burada alerjik bir hastalık veya anafilaksi sırasında veya alerjik bir atak sonrasındaki 48 saat içerisinde kalp krizi oluşmaktadır (50, 51). Hastalığın üç tipi bulunmaktadır. Bunlardan biri koroner arter spazmına bağlı göğüs ağrısı olmasıdır. Diğer tipinde enfarktüs geçirilir. Üçüncü tipi ise, bazı hastalarda  damarlara takılan stentlerin tıkanması şeklinde ortaya çıkar (bk. Kitap, s.162).

Bu hastalık alerji ataklarıyla koroner spazmına veya enfarktüse ait ağrılar bir arada olursa düşünülebilir  ama alerjik ataktan 2 gün sonra oluştuğunda akla bile gelmez. Alerjik hastalıkları olanların veya yakınlarının bu konuya özen göstermeleri ve doktorlarını uyarmaları yararlı olur. Belki de mast hücre stabilizörlerinin koruyucu olarak  tedaviye eklenmesi gündeme gelebilir.

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

50. Kounis NG. Coronary hypersensitivity disorder: the Kounis syndrome. Clin Ther. 2013;35:563-71.

51. Nikolaidis LA, Kounis NG, Gradman AH. Allergic angina and allergic myocardial infarction: a new twist on an old syndrome. Can J Cardiol. 2002;18:508-11. 

 

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.