Kimura Hastalığı

Kimura Hastalığı

Derinin eozinofilik hastalığı olan, hipereozinofilik dermatit adı da erilen Kimura hastalığı ilk kez bir Çin’li doktor tarafından tanımlanmıştır. Genellikle  Asya’lı genç ve orta yaşlı erkeklerde görülür. Bu hastalıkta baş ve boyun bölgesinde deri altında, ağrısız tümöre benzer kitleler oluşur ve çevredeki lenf düğümleri büyür. Derideki kitleler tek veya çok sayıda olabilir. Hastalarda tükürük bezleri, ağız mukozası ve nadiren de böbrek tutulumu görülebilir. Vücutta yaygın kaşıntı vardır. Kanda ve hasta dokuda eozinofiller artmıştır. Kan IgE düzeyleri de yüksektir.  Hastalığın nedenleri arasında alerjik reaksiyonlar, böcek sokmaları, parazit ve mantar  enfeksiyonları düşünülmektedir. Hastalık bazen kendiliğinden geçer ama bunlar daha sonra tekrarlayabilir. Tedavide başlangıçta alerjik hastalıklarda kullanılan bir ilaç ve kortizon verilir. Yanıtsız olgularda bağışıklığı baskılayan ilaçlara başlanır. Radyoterapi de başarılı olmaktadır. Gerekli olgularda ameliyat yapılır ama tekrarlama sık gözlenir.

Öneriler: İlk tedavilerin yanıtsız kaldığı olgularda ileri tedavilere geçmeden önce kitabın V. bölümündeki genel ve kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulmasının yararı olabilir.

Kitap: Artık Hastalığım Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel  Tıp Kitabevleri.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.