Kawasaki Hastalığı

Bu hastalıkta damar iltihapları vardır ve ilginç olarak çok kısa sürede koroner damarında ve diğer damarlarda anevrizma adı verilen genişlemeler oluşur. Hastalarda enfarktüs ve ani ölümler görülebilir. Enfarktüs denince akla yaşlı hastalığı olduğu şeklinde bir düşünce gelebilir ama bu hastalar genellikle 5 yaşın altındaki çocuklardır. İlk kez Japonya’dan tanımlanmıştır. Kalbin tüm katlarında iltihap vardır. Kan eozinofillerinde artma ve kalp kasını besleyen damarın küçük dallarında  eozinofil birikmesi olur (67). Bir süre bu hastalıkla mayt alerjisi ilişkisi üzerinde durulmuş ama kesin sonuç alınamamıştır.

Hastalığın başlangıcında ateş, deri döküntüleri, gözlerde kızarma, boğaz ve ağız içini döşeyen mukozada kızarıklıklar, dudaklarda çatlaklar, boyundaki lenf bezlerinde büyüme, ellerde ayaklarda çatlaklar ve şişme vardır. Ateş çok yüksektir ve antibiyotiklerle düşmez. Hastalığın bakteriyel veya viral enfeksiyonlara veya bağışıklık sistemi ile ilgili bir bozukluğa bağlı olabileceği düşünülmektedir.

Bir çalışmada 90 Kawasaki hastalıklı İtalyan çocuk incelenmiştir. Bunlara hem otoimmün hastalık varlığını araştırmak amacıyla troid otoantikorları bakılmış hem de çölyak hastalığı araştırması yapılmıştır. 5 çocukta çölyak hastalığı bulunmuştur. Oran % 5.5 ve yüksektir.  Troid otoantikorları hiçbirisinde bulunmamıştır. Ayrıca ailelerinde otoimmün hastalık sıklığı araştırması yapıldığında, kontrol grubunun verilerine benzer olarak saptanmıştır. Yazarlar bu hastalıkta çölyak hastalığı  araştırılmasını önermiştir (68).

Atopik dermatiti ve ek olarak  kalp zarında sıvı toplanması olan Kawasaki hastalıklı 9 aylık bebeğin diyetinden sütü kesince hem klinik tabloda hem de ekokardiyografik bulgularında düzelme gözlendiği bildirilmiştir (69).
Öneriler: Kanda ve dokularda eozinofillerin artmış olması nedeniyle,  kitabın son bölümündeki genel ve kişiye özel önerilere elden geldiğince uyulması yararlı olur. Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testleri yapılmalıdır. Hastalığın ağır seyri ve diyetinden sütün uzaklaştırılmasıyla iyileşe çocuk örneğine dayanarak, glutensiz diyetle zaman geçirmemek için kişiye özel önerilerden A ve C planları birlikte uygulanmalıdır. Çünkü C planında zaten çölyak hastalığı için gereken testler de istenmektedir. D  planı uygulanmamalıdır. 

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri

67. Terai M, Yasukawa K, Honda T, Jibiki T, Hirano K, Sato J, Ishiwada N, Seguchi M, Ueda S, Kohno Y.Peripheral blood eosinophilia and eosinophil accumulation in coronary microvessels in acuteKawasaki disease. Pediatr Infect Dis J. 2002 Aug;21(8):777-81.

68. Stagi S, Simonini G, Ricci L, de Martino M, Falcini F. Coeliac disease in patients with Kawasaki disease. Is there a link? Rheumatology (Oxford). 2006 ;45:847-50.

69. Di Cara G, Berioli MG, Biscarini A, et al. Echocardiographic alterations in a child with cow’s milk allergy: a case report. J Med Case Rep. 2012 ;6(1):299.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.