Hipereozinofilik Sendrom

Hipereozinofilik Sendrom

Kan eozinofillerinin, en az 6 ay boyunca, bir milimetre küpte 1500’ün üzerinde olması ve eozinofillerin  bazı organlarda da artmış bulunması ile tanımlanan bir hastalıktır. Bu hastalıkta eozinofiller kemik iliğinde  mutlaka artmıştır ve onun çalışmasını engeller. Bu nedenle  kan hücrelerinin ve pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının (trombositler) sayısı azalır. Halsizlik, ateş, kas ağrıları, deride ürtiker ve anjioödemler olur. Ayrıca tutulan organa göre çeşitli yakınmalar bulunur.  En sık tutulan 4 bölge veya organ, deri, kalp ve dolaşım sistemi, sinir sistemi ve akciğerdir. Bunların bulunma sıklıkları her biri için % 50 civarındadır. Daha az sıklıkla da dalak, karaciğer, göz ve sindirim kanalı tutulur.  

Oluşan değişiklikler eozinofillerden salgılanan ECP gibi toksik proteinlerin zararlı etkisine bağlıdır. Tutulan organlara göre çok ağır seyreden hastalıklar oluşur. Örnek olarak beyin damarlarının tıkanmasına bağlı felç, hafıza kaybı ve konuşma bozukluğu gelişmesi verilebilir. Bu hastalarda IgE antikorları konusunda fazla bilgi yoktur ancak bazı olgu bildirilerinde yüksek değerler verilmiştir. Bir hastada IgE değeri çok yüksek bulunmuş ve hem havadaki alerjenlere hem de gıdalara karşı IgE pozitiflikleri saptanmıştır. Pozitif çıkan gıdalar ayrıca  çocuğa yedirilerek alerji doğrulanmıştır. İnek sütü, yumurta, yulaf, un ve  soyaya karşı alerjisi olduğuna karar verilmiştir. Atopik dermatiti de olan 20 aylık çocuğun diyetinden pozitif bulunan gıdalar kesilmiş, hipoalerjen mama eklenmiş ve  kortizon başlanmıştır. Hastanın atopik dermatiti kısmen düzelmiştir.  Hastaya bağışıklığı baskılayan bir ilaç başlanmış, uzun süre izlemde iyi sonuç alınmıştır (71). Diyetten  balın uzaklaştırılması veya sağlıklı otların kaynatılıp içilmesinin bırakılması ile tedavi ettiğim iki hipereozinofilik sendromlu hastayı kitapta okuyabilirsiniz (bk., s. 116-118). 

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri.

71. Estrada-Reyes E, Hernnández-Román MP, Gamboa-Marrufo JD,et al. Hypereosinophilia, hyper-IgE syndrome, and atopic dermatitis in a toddler with food hypersensitivity. J Investig Allergol Clin Immunol. 2008;18:131-5.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.