Henoch-schönlein Purpurası

Daha çok kalça, bacak ve ayak bileği derisinde oluşan kabarık kanama odakları (deri içindeki kanama odaklarına purpura denir), böbrek, sindirim kanalı ve  eklem tutulumlarıyla seyreden bir küçük damar vaskülitidir. IgA antikorlarıyla ilişkili bir immün kompleks hastalığıdır. Deride kanama odakları olmasına rağmen pıhtılaşmada rol oynayan kan pulcukları (trombosit) normal sayıdadır. 

Çoğu olguda, hastalıktan ortalama 10 gün önce başlamış  bir üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü vardır.Hastalığın oluşumunda, yiyecekler, ilaçlar, böcek ısırması, aşılanma gibi nedenler üzerinde de durulmaktadır. Çocuklarda daha sık gözlenir, yetişkinlerde daha ağır seyreder, ilkbaharda daha sıktır.

Henoch-Schönlein purpurası ve gıdalar

Bir çalışmada Henoch-Schönlein  purpuralı ve gıda alerjili çocuklarda, gıda alerjenlerine karşı oluşmuş IgE’lerin sayısı, diğer alerjik çocuklardakinden belirgin olarak fazla bulunmuştur (78).  Bu da Henoch- Schönlein’lilerde gıda alerjisinin önemli olabileceğini düşündürmektedir. Çin’de yapılmış bir çalışmada hastalık başlamadan önce, çocukların %61’inin çoğu üst solunum yollarında olmak üzere enfeksiyon geçirdiği, %26’sının da balık veya karides yediği saptanmıştır (79). Literatürde çölyak hastalığıyla birlikte olan iki olgu sunumu bulunmaktadır.

Not: Tıbbi tedaviyle yanıt alınamayan hastaların, vaskülitler başlığında yazılmış olan “Vaskülitli hastalara öneriler″ bölümünü okumaları yararlı olabilir.

 

78. Shu Y, Tang JP, Zhang D, Zeng YH, Zhou B. Investigation of allergens in 3,504 children with allergic diseases. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2010;12:720-2.

79. Chen O, Zhu XB, Ren P, et al. Henoch Schonlein Purpura in children: clinical analysis of 120 cases. Afr Health Sci. 2013 ;13:94-9 .

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.