Günlük Değerlendirme

Önerildiği şekilde A ve C planlarına uyularak yapılan diyetlere ve katkısız beslenmedeki düzenlemelere rağmen hastada aralıklı olarak bazı yakınmalar oluyorsa, günlüklerde geriye  dönülmeli, yakınmasız geçen günlerde yenen gıdalar seçilmeli ve bunlarla diyete yeniden başlanmalıdır. Eğer bu diyetle yakınma oluşmazsa, her gün IgE ve IgG testlerinde negatif çıkan  bir gıda eklenerek adım adım diyet açılmalıdır. Bu uygulamayla herhangi bir yakınma oluştuğunda sorumlu gıdayı bulmak kolay olacaktır. Bir günlük süreyi,  hastalarımın verilerine ve daha önce IBS (14/IVSindirim SH, 15/IVSindirim SH) ve Crohn hastalarında (47/IVSindirim SH, 48/IVSindirim SH) gıda seçimi  yapan çalışmalara dayanarak veriyorum. O çalışmalarda her gıdanın değerlendirilmesi için bir gün ayrılmıştır. Ek olarak hasta sayısı 500’e yakın olan çok merkezli bir çalışmada da, çölyak dışı gluten duyarlılığında olguların %90’ında yakınmaların bir gün içerisinde başladığı bildirilmektedir (43/II).  Hatta hastaların yarısından fazlasında ilk 6 saatte, %40’ında 24 saate kadar olan zaman içerisinde,  ancak %10’undan azında 24 saatten daha geç başladığı saptanmıştır.

Eğer 1 günden geç gelişen duyarlılık veya alerjik  reaksiyonlar varsa dokunan gıdanın hangisi olduğunu bulmak çok güç  hatta imkansız olur. Gene de günlükte, yakınmasız geçen sekiz veya dokuz gün varsa, bunların ilk bir veya iki gününde yenenlerle yeniden diyete başlanabilir. Olguların bir bölümünde yakınmaların oluşmasının yedi güne ulaştığı bir yazıda belirtildiği  (34/I) için yedi günü aldım. Bu durumda on yakınmasız gün varsa ilk üç günde yenenlerle diyete başlanır. Daha sonra testlerde negatif  çıkan gıdalardan biri  eklenir ve  tabii eklenecek her yeni gıdanın etkisinin görmek için yedi gün beklemek  gerekecektir.

14/IV Sindirim SH. Jones VA, McLaughlan P, Shorthouse M, Workman E, Hunter JO. Food intolerance: a major factor in the pathogenesis of irritable bowel syndrome. Lancet 1982; 2: 1115±7.

15/IV Sindirim SH. Nanda R, James R, Smith H, Dudley CR, Jewell DP. Food intolerance and the irritable bowel syndrome. Gut 1989; 30:1099-104.

47/IV Sindirim SH. Jones VA, Dickinson RJ, Workman E, et al. Crohn’s disease: maintenance of remission by diet. Lancet. 1985 27;2:177-80.

48/IV Sindirim SH. Riordan AM, Hunter JO, Cowan RE, et al. Treatment of active Crohn’s disease by exclusion diet: East Anglian multicentre controlled trial. Lancet. 1993;342:1131-4.

43/II. Volta U, Bardella MT, Calabrò A,et al. An Italian prospective multicenter survey on patients suspected of having non-celiac glutensensitivity. BMC Med. 2014;12:85.

34/I. King TS, Woolner JT, Hunter JO. Review article: the dietary management of Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther. 1997;11:17-31.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.