Eozinofilik Temporal Arterit

Eozinofilik temporal arterit histopatolojik görünüm

Otoimmün hastalıklar arasında olan damarların otoimmün hastalıkları çok zor hastalıklardır. Bunlar farklı çaplarda damarları tutarlar ve farklı isimlendirilirler. İşte bunlardan bir tanesi temporal arterittir.   Temporal arter, başı, gözleri ve göz sinirini besleyen kan damarıdır. Temporal arteritte iltihap bazen boyun damarlarında, vücudun üst bölümünü ve kolları besleyen damarlarda da olabilir. Genellikle 50 yaşın üzerinde ve kadınlarda sık gözlenir. Şakak bölgesinde hissedilen, şiddetli, zonklayıcı baş ağrıları vardır. Çift görme, bulanık görme gibi görme bozuklukları olabilir. Görme sinirine giden damarın tıkanmasına bağlı olarak görme kaybı gelişebilir. Kilo kaybı, iştahsızlık, yorgunluk, depresyon diğer yakınmalardır. Bu hastaların konuşurken çenelerinde ağrı oluşabilir. Ayrıca ”polimiyaljiya romatika” adı verilen, boyun, omuz ve kalçada istirahatte oluşan yaygın kas ağrıları vardır.

Temporal arterit gençlerde sık görülmez. Ama 18 yaşın altında temporal arterit hastalarının bir bölümünde sadece temporal arterin eozinofilik iltihabı olabilmektedir (76).

Öneriler: Kitabın  V. bölümündeki genel öneriler yanında  kişiye özel önerilerden A ve C planlarına uyulması, bu hastaların tedavisine yardımcı olabilir. Ev içi havası alerjenlerini daha etkin bir şekilde uzaklaştırmak  için deri prik ve/veya  IgE testlerinin  yapılması iyi olur. D planı uygulanmamalıdır.

Kitap:Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri

76. Nesher G, Oren S, Lijovetzky G, Nesher R. Vasculitis of the temporal arteries in the young. Semin Arthritis Rheum. 2009;39:96-107.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.