Eozinofilik Sistit

İdrar kesesinin mukozasının eozinofilik iltihabıdır. Seyrek olmayan  bu hastalıkta idrar yaparken yanma, sık idrara gitme, karnın alt bölgesinde ağrı gibi yakınmalar vardır. İdrarda kanama olabilir. Daha çok atopik bireylerde görülür (bk., Kitap, s.121-122). Gıdalarla da oluşabileceği gösterilmiştir (109) . 

Kitap: Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi). Nobel Tıp Kitabevleri.

109. Sánchez Palacios A, Quintero de Juana A, Martínez Sagarra J, Aparicio Duque R. Eosinophilic food-induced cystitis. Allergol Immunopathol (Madr). 1984 ;12:463-9.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.