Eozinofilik Sinovit

Sinovit eklem boşluğunu saran zarın iltihabına verilen addır. Eozinofilik sinovitte eklem sıvısında eozinofiller artar. Aslında romatoid artrit, hipereozinofilik sendrom, parazit hastalıkları, Lyme hastalığında (kene ısırması ile geçen bir bakterinin neden olduğu hastalık) ve alerjik hastalıklarda da eklem sıvısında eozinofiller artar. Eozinofilik sinovit ise çoğu zaman küçük bir çarpma veya vurma sonucu oluşan, eklemde şişme, ağrı ve hareket güçlüğü yapan bir hastalıktır.

Literatürde bildirilen eozinofilik sinovitli olgu sayısı fazla değildir. 2013 yılına ait bir çalışmada, dünyada yayınlanmış 56 olgunun bulunduğu ve kendi serilerinde de sıklığın %1.02 olduğu bildirilmiştir. O çalışmada ancak 10 hastada eklem sıvısında eozinofil artışı saptanmış ve bunların ikisinde kan eozinofil sayılarının da arttığı gözlenmiştir. Hastalığın genelde iyi seyrettiği ve çoğunda birkaç ataktan sonra tablonun geçtiği  bildirilmiştir (102). Bir olguda  eozinofillerin parçalanmasıyla ortaya çıkan Charcot-Leyden kristalleri de eklem sıvısında bulunmuştur (103).

On iki eozinofilik sinovitli hastanın sunulduğu bir yazıda, hastaların kan eozinofillerinin hafifçe yüksek olduğu, eklem sıvılarında bulunan hücrelerin %60’ından fazlasını eozinofillerin oluşturduğu ve hastalığın tedaviye iyi yanıt verdiği bildirilmiştir (104). Bir olgu sunumunda, kan eozinofilleri hafifçe artmış bulunurken, eklem sıvısında eozinofillerden açığa çıkan bir protein yüksek bulunmuştur (105). Yedi hastalık bir seride, hastaların genç yaşta olduğu, kendilerinde veya ailelerinde alerji öyküsünün bulunduğu ama eklem şişliğinin olduğu sırada alerji ataklarının olmadığı ve yakınmaların küçük bir travma sonucu başladığı bildirilmiştir. Hastalar bir iki hafta içerisinde ilaca gerek kalmadan iyileşmiştir. Hastaların hepsinde dermatografizm saptanmış, kanlarında hafif bir IgE artışı gözlenmiştir (106). Dermatografizm, derinin künt uçlu bir cisimle çizildiğinde kızarma ve kabarma olması, özetle deri üzerine yazı yazılmasıdır. Bu durum, mekanik uyarılarla görülen olağan dışı deri tepkimesidir ve nedenleri arasında alerji de sayılmaktadır. Bir grup hastada tanıya yardımcı olabilir. Normalde ise hızla kaybolan beyaz bir çizgi oluşur.

Literatür araştırmasında,  gıda ve hava alerjenleri için deri prik ve yama testlerinin yapılmadığı, çölyak hastalığı ve glutensiz diyet konusunun değerlendirilmediği gözlenmiştir.

Öneriler: Çok sık tekrarlayan ve yaşam kalitesini bozan eozinofilik sinoviti olanların, kitabın V. bölümündeki genel ve kişisel önerilerden A ve C planlarına uymaları yarar sağlayabilir.

Kitap:Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum (Mast Hücrelerinin Gizi), Nobel Tıp Kitabevleri

102. Vázquez-Triñanes C, Sopeña B, González-González L, et al. Synovial fluid eosinophilia: a case series with a long follow-up and literature review. Rheumatology (Oxford). 2013;52:346-51 .

103. Atanes A, Fernández V, Núñez R,et al. Idiopathic eosinophilic synovitis. Case report and review of the literature. Scand J Rheumatol. 1996;25:183-5.

104. Tauro B. Eosinophilic synovitis. A new entity? J Bone Joint Surg Br. 1995;77:654-6.

105. Padeh S, Laxer RM, Gleich GJ, Armstrong PF, Silverman ED. High synovial immunoglobulin E levels in eosinophilic synovitis. J Pediatr. 1992 ;121:417-9.

106. Brown JP, Rola-Pleszczynski M, Ménard HA. Eosinophilic synovitis: clinical observations on a newly recognized subset of patients with dermatographism. Arthritis Rheum. 1986;29:1147-51.

Hülya Uzunismail hakkında 241 makale
43 yıl aktif olarak çalışmış, bunun yaklaşık son 25 yılını da, gıda-hastalık ilişkisini bulma uğraşına adamış bir iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı olarak derlediğim bilgi ve deneyimlerimi, hem doktorlar hem de hastalar için bir kitapta birleştirerek paylaşmak istedim.